Tampereen kaupungin talousarvio 2017


Kuvaus: Aineisto sisältää kaupunginvaltuuston 14.11.2016 hyväksymään alkuperäiseen vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät kaikki kunnan tuloslaskelman erät eli toiminta- ja rahoitustulot ja -menot, verotulot, valtionosuudet, poistot ja tuloksenkäsittelyerät. Aineiston tulkinnassa ja vertailuissa edellisiin vuosiin tulee ottaa huomioon, että Tampereen kaupunki luopui tilaaja–tuottaja-mallista vuoden 2017 alusta. Tietoa organisaatiomuutoksesta löytyy talousarviokirjasta ja kaupungin verkkosivuilta.

Poiminnan käsitteet: Tiedot on julkaistu erikseen Excel- ja CSV-muodoissa. CSV:ssä on käytössä erottimena pilkku ja UTF-8 merkistökoodaus. Aineiston tulkinnan helpottamiseksi mukana liitteenä ovat myös Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje, tulosyksikköhierarkia sekä kumppaniyhtiökoodit. Liitteenä myös kaikki tiedostot sisältävä zip-paketti.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito
Lisenssi
Avainsanat: Talousarvio, Talous, Julkinen-talous, Kunnallistalous, Menot
Päivitysväli: Kerran vuodessa
Aikasarja: 1.1.2017 - 31.12.2017
Ladattavat tiedostot ja linkit:
Ota yhteyttä yhteyshenkilöön
Sovellusilmoitukset


Takaisin listaan