Tampereen kaupungin tulot ja menot 2016


Kuvaus: Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja¬mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla. Poiminnan käsitteet: Tiedot on julkaistu erikseen Excel- ja CSV-muodoissa. CSV:ssä on käytössä erottimena pilkku ja UTF-8 merkistökoodaus. Aineiston tulkinnan helpottamiseksi mukana liitteenä ovat myös Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje, tulosyksikköhierarkia sekä kumppaniyhtiökoodit.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito
Lisenssi
Avainsanat: Tilinpäätös, Talousarvio, Julkinen talous, Kunnallistalous, Menot
Päivitysväli: Kerran vuodessa
Aikasarja: 1.1.2016 - 31.12.2016
Ladattavat tiedostot ja linkit:
Ota yhteyttä yhteyshenkilöön
Sovellusilmoitukset


Takaisin listaan