Hae dataa

 

Tampereen kaupungin ostot 2016
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2016 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin "Vuokrakulut" ja "Muut toimintakulut" kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari

Tampereen liikennevalorajapinta
Rajapinta kaupungin liikennevaloliittymien reaaliaikaiseen tilatietoon. Liikennevaloliittymistä saadaan reaaliaikaista tietoa muun muassa liikennemääristä, liikennevalo-opastimien ja -ilmaisimien tiloista. Liikennevalodataa on saatavissa tällä hetkellä noin 80 liittymästä. Lisää liittymien data-avauksia ollaan tekemässä ja liittämässä avoimeen rajapintaan.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupungin tulot ja menot 2016
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja¬mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito

Tampereen kaupungin talousarvio 2017
Kaupunginvaltuuston 14.11.2016 hyväksymä vuoden 2017 talousarvio. Aineisto sisältää kaikki kunnan tuloslaskelman erät eli toiminta- ja rahoitustulot ja –menot, verotulot, valtionosuudet, poistot, tuloksenkäsittelyerät sekä satunnaiset tulot ja -menot. Aineiston tulkinnassa ja vertailuissa edellisiin vuosiin tulee ottaa huomioon, että Tampereen kaupunki luopui tilaaja–tuottaja-mallista vuoden 2017 alusta.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito

Tapahtumat yrityksille -kalenteri
Tapahtumat yrityksille -kalenterista löytyy kattavasti Tampereen seudun yrityksille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia, jotka ovat pääasiassa joko kokonaan tai osin julkisesti rahoitettuja. Näiden tapahtumien kautta yritykset saavat hyödyllistä tietoa mm. yrityksen osaamiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen, tai vaikkapa rahoitusmahdollisuuksiin liittyen. Yritystapahtumat ovat myös loistavia verkostoitumistilaisuuksia.
Tuottaja: Tredea

1 2 3 4 5 6 Seuraava Näytä kaikki