Hae dataa

 

Tampereen kaupungin kiinteistöjen kattopintojen aurinkoenergian tuotantopotentiaali pisteinä

Tampereen kaupungin auringosta saatava säteilyenergia, aurinkoenergian tuotannolle sopivat sijainnit sekä sähkön- ja lämmön tuotantopotentiaali (MWh/vuosi) rakennuksittain. Aineisto koostuu kolmesta tasosta: 1) auringon säteilyenergia katoille, kWh/m2/vuosi (tiff), 2) aurinkoenergian tuotannolle sopiva ala katoilla ja 3) pinta-ala (m2) sekä aurinkolämmön ja sähkön tuotantopotentiaali (kWh/a) rakennuksittain.

Aurinkoenergia-analyysissä selvitetyt aurinkoenergian tuotantopotentiaalit on laskettu olemassa olevien rakennusten kattopinnoilta. Menetelmä huomioi suoran säteilyn lisäksi diffuusin ja siroavan säteilyn, pilvisyyden, ilmankosteuden, lämpötilan, ympäristön varjostukset(puut, kasvillisuus, muut rakennukset) sekä katon omien rakenteiden varjostukset ja kattojen kaltevuudet.

Aurinkoenergiapotentiaaliselvityksen aineisto tuotettiin jokaisesta saatavilla olleista rakennusten kattopinnoista yhden neliömetrin tarkkuudella. Käytetty lähdeaineisto on tuotettu alueellisesti vuosina 2008 - 2014, joten analyysi sisältää vähintään kaikki ennen vuotta 2008 rakennetut rakennukset.

Kattopinta-alat on aurinkoenergian tuottavuutensa perusteella jaettu kolmeen luokkaan: hyvä (aurinkosäteily >900 kWh/m2/a), tyydyttävä (aurinkosäteily 750-900 kWh/m2/a) ja välttävä (aurinkosäteily <750kWh/m2/a).

Sähkön vuosituoton potentiaalia laskettaessa on oletettu aurinkopaneelien hyötysuhteeksi 15 % ja niiden olevan asennettu katon suuntaisesti myös tasakatoilla. Aurinkolämmön hyötysuhteeksi on oletettu 40 %.
Tuottaja: Kestävä kaupunki, Ympäristöpolitiikka ja kestävä kaupunkikehitys

Tampereen kaupungin kiinteistöjen kattopintojen aurinkoenergian tuotantopotentiaali alueittain

Tampereen kaupungin auringosta saatava säteilyenergia, aurinkoenergian tuotannolle sopivat sijainnit sekä sähkön- ja lämmön tuotantopotentiaali (MWh/vuosi) rakennuksittain. Aineisto koostuu kolmesta tasosta: 1) auringon säteilyenergia katoille, kWh/m2/vuosi (tiff), 2) aurinkoenergian tuotannolle sopiva ala katoilla ja 3) pinta-ala (m2) sekä aurinkolämmön ja sähkön tuotantopotentiaali (kWh/a) rakennuksittain.

Aurinkoenergia-analyysissä selvitetyt aurinkoenergian tuotantopotentiaalit on laskettu olemassa olevien rakennusten kattopinnoilta. Menetelmä huomioi suoran säteilyn lisäksi diffuusin ja siroavan säteilyn, pilvisyyden, ilmankosteuden, lämpötilan, ympäristön varjostukset(puut, kasvillisuus, muut rakennukset) sekä katon omien rakenteiden varjostukset ja kattojen kaltevuudet.

Aurinkoenergiapotentiaaliselvityksen aineisto tuotettiin jokaisesta saatavilla olleista rakennusten kattopinnoista yhden neliömetrin tarkkuudella. Käytetty lähdeaineisto on tuotettu alueellisesti vuosina 2008 - 2014, joten analyysi sisältää vähintään kaikki ennen vuotta 2008 rakennetut rakennukset.

Kattopinta-alat on aurinkoenergian tuottavuutensa perusteella jaettu kolmeen luokkaan: hyvä (aurinkosäteily >900 kWh/m2/a), tyydyttävä (aurinkosäteily 750-900 kWh/m2/a) ja välttävä (aurinkosäteily <750kWh/m2/a).

Sähkön vuosituoton potentiaalia laskettaessa on oletettu aurinkopaneelien hyötysuhteeksi 15 % ja niiden olevan asennettu katon suuntaisesti myös tasakatoilla. Aurinkolämmön hyötysuhteeksi on oletettu 40 %.
Tuottaja: Kestävä kaupunki, Ympäristöpolitiikka ja kestävä kaupunkikehitys

Tampereen rakennukset pisteinä
Tampereen rakennukset on Tampereen kattava tieto rakennus-, rakennelmatunnuksista ja niiden sijainnista. Tunnuksia ja sijainteja päivitetään jatkuvasti. Rakennustunnukset ovat yksilöiviä tunnuksia. Sijainti tallennetaan ETRS-GK24 tasokoordinaattijärjestelmässä. Tietoaineiston geometria on piste. Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta. Pysyvä rakennustunnus VTJ-PRT: Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä (VTJ) on tiedot Suomen valtakunnan alueella olevista rakennuksista ja niissä olevista huoneistoista. Aineisto tunnetaan myös nimellä Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR). Rakennuksen yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennustunnusta (PRT), joka sisältää yksilöivän järjestysnumeron ja siitä lasketun tarkistusmerkin. Pysyvä rakennusnumero PYRAKNO: Tampereen kuntarekisterissä rakennuksen ja rakennelman yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennusnumeroa Pyrakno.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen rakennukset alueina
Tampereen rakennukset on Tampereen kattava tieto rakennus-, rakennelmatunnuksista, niiden alueista ja sijainnista. Tunnuksia, alueita ja sijainteja päivitetään jatkuvasti. Alueet lasketaan suunnitelluiksi lupaprosessin yhteydessä, sijaintikatselmusmittausten yhteydessä päivitetään valmistuneiksi. Rakennustunnukset ovat yksilöiviä tunnuksia. Sijainti tallennetaan ETRS-GK24 tasokoordinaattijärjestelmässä. Tietoaineiston geometria on alue. Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kaupungin ostot 2015
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2015 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari

Edellinen 2 3 4 5 6 7 Seuraava Näytä kaikki