Hae dataa

 

Tampereen kaupungin tulot ja menot 2014
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja­mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Tampereen kaupungin Hallinto- ja talousryhmän Talousyksikkö

Kaupungin henkilöstö palvelussuhteen mukaan 2007-2014
Henkilöstön määrä jaoteltuna palvelussuhteen luonteen mukaan 2007-2014. Lukumäärä kuvaa kunkin vuoden viimeisen päivän tilannetta. Henkilöstön määrä on jaoteltu vakinaisiin ja määräaikaisiin. Vakinaisten henkilöiden määrä on jaoteltu kuukausipalkkaisiin ja tuntipalkkaisiin. Henkilöstön määrä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Kaupungin henkilöstö toimintayksiköittäin 2012-2014
Kaupungin henkilöstömäärä toimintayksiköittäin 2012-2014. Lukumäärä kuvaa tilannetta 31.12.2012, 31.12.2013 ja 31.12.2014. Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Palkalliset henkilötyövuodet toimintayksiköittäin 2012-2014
Palkallisten henkilötyövuosien määrä toimintayksiköittäin vuonna 2012, 2013 ja 2014. Palkalliset henkilötyövuodet ovat niitä henkilöstön henkilötyövuosia, josta työantaja on maksanut korvausta (joko 100 % palkkaa tai osapalkallista). Palkalliset henkilötyövuodet (htv) lasketaan siten, että teoreettisesta työajasta eli kokonaistyöajasta vähennetään palkattomat poissaolot (htv).
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin 2010-2014
Tampereen kaupungin sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin vuosilta 2010-2014.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Edellinen 5 6 7 8 9 10 Seuraava Näytä kaikki