Hae dataa

 

Tampereen kaupungin ostot 2016
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2016 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin "Vuokrakulut" ja "Muut toimintakulut" kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari

Tampereen liikennevalorajapinta
Rajapinta kaupungin liikennevaloliittymien reaaliaikaiseen tilatietoon. Liikennevaloliittymistä saadaan reaaliaikaista tietoa muun muassa liikennemääristä, liikennevalo-opastimien ja -ilmaisimien tiloista. Liikennevalodataa on saatavissa tällä hetkellä noin 80 liittymästä. Lisää liittymien data-avauksia ollaan tekemässä ja liittämässä avoimeen rajapintaan.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupungin tulot ja menot 2016
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja¬mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito

Tampereen kaupungin talousarvio 2017
Kaupunginvaltuuston 14.11.2016 hyväksymä vuoden 2017 talousarvio. Aineisto sisältää kaikki kunnan tuloslaskelman erät eli toiminta- ja rahoitustulot ja –menot, verotulot, valtionosuudet, poistot, tuloksenkäsittelyerät sekä satunnaiset tulot ja -menot. Aineiston tulkinnassa ja vertailuissa edellisiin vuosiin tulee ottaa huomioon, että Tampereen kaupunki luopui tilaaja–tuottaja-mallista vuoden 2017 alusta.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito

Tapahtumat yrityksille -kalenteri
Tapahtumat yrityksille -kalenterista löytyy kattavasti Tampereen seudun yrityksille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia, jotka ovat pääasiassa joko kokonaan tai osin julkisesti rahoitettuja. Näiden tapahtumien kautta yritykset saavat hyödyllistä tietoa mm. yrityksen osaamiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen, tai vaikkapa rahoitusmahdollisuuksiin liittyen. Yritystapahtumat ovat myös loistavia verkostoitumistilaisuuksia.
Tuottaja: Tredea

Tampereen kaupungin kiinteistöjen kattopintojen aurinkoenergian tuotantopotentiaali pisteinä

Tampereen kaupungin auringosta saatava säteilyenergia, aurinkoenergian tuotannolle sopivat sijainnit sekä sähkön- ja lämmön tuotantopotentiaali (MWh/vuosi) rakennuksittain. Aineisto koostuu kolmesta tasosta: 1) auringon säteilyenergia katoille, kWh/m2/vuosi (tiff), 2) aurinkoenergian tuotannolle sopiva ala katoilla ja 3) pinta-ala (m2) sekä aurinkolämmön ja sähkön tuotantopotentiaali (kWh/a) rakennuksittain.

Aurinkoenergia-analyysissä selvitetyt aurinkoenergian tuotantopotentiaalit on laskettu olemassa olevien rakennusten kattopinnoilta. Menetelmä huomioi suoran säteilyn lisäksi diffuusin ja siroavan säteilyn, pilvisyyden, ilmankosteuden, lämpötilan, ympäristön varjostukset(puut, kasvillisuus, muut rakennukset) sekä katon omien rakenteiden varjostukset ja kattojen kaltevuudet.

Aurinkoenergiapotentiaaliselvityksen aineisto tuotettiin jokaisesta saatavilla olleista rakennusten kattopinnoista yhden neliömetrin tarkkuudella. Käytetty lähdeaineisto on tuotettu alueellisesti vuosina 2008 - 2014, joten analyysi sisältää vähintään kaikki ennen vuotta 2008 rakennetut rakennukset.

Kattopinta-alat on aurinkoenergian tuottavuutensa perusteella jaettu kolmeen luokkaan: hyvä (aurinkosäteily >900 kWh/m2/a), tyydyttävä (aurinkosäteily 750-900 kWh/m2/a) ja välttävä (aurinkosäteily <750kWh/m2/a).

Sähkön vuosituoton potentiaalia laskettaessa on oletettu aurinkopaneelien hyötysuhteeksi 15 % ja niiden olevan asennettu katon suuntaisesti myös tasakatoilla. Aurinkolämmön hyötysuhteeksi on oletettu 40 %.
Tuottaja: Kestävä kaupunki, Ympäristöpolitiikka ja kestävä kaupunkikehitys

Tampereen kaupungin kiinteistöjen kattopintojen aurinkoenergian tuotantopotentiaali alueittain

Tampereen kaupungin auringosta saatava säteilyenergia, aurinkoenergian tuotannolle sopivat sijainnit sekä sähkön- ja lämmön tuotantopotentiaali (MWh/vuosi) rakennuksittain. Aineisto koostuu kolmesta tasosta: 1) auringon säteilyenergia katoille, kWh/m2/vuosi (tiff), 2) aurinkoenergian tuotannolle sopiva ala katoilla ja 3) pinta-ala (m2) sekä aurinkolämmön ja sähkön tuotantopotentiaali (kWh/a) rakennuksittain.

Aurinkoenergia-analyysissä selvitetyt aurinkoenergian tuotantopotentiaalit on laskettu olemassa olevien rakennusten kattopinnoilta. Menetelmä huomioi suoran säteilyn lisäksi diffuusin ja siroavan säteilyn, pilvisyyden, ilmankosteuden, lämpötilan, ympäristön varjostukset(puut, kasvillisuus, muut rakennukset) sekä katon omien rakenteiden varjostukset ja kattojen kaltevuudet.

Aurinkoenergiapotentiaaliselvityksen aineisto tuotettiin jokaisesta saatavilla olleista rakennusten kattopinnoista yhden neliömetrin tarkkuudella. Käytetty lähdeaineisto on tuotettu alueellisesti vuosina 2008 - 2014, joten analyysi sisältää vähintään kaikki ennen vuotta 2008 rakennetut rakennukset.

Kattopinta-alat on aurinkoenergian tuottavuutensa perusteella jaettu kolmeen luokkaan: hyvä (aurinkosäteily >900 kWh/m2/a), tyydyttävä (aurinkosäteily 750-900 kWh/m2/a) ja välttävä (aurinkosäteily <750kWh/m2/a).

Sähkön vuosituoton potentiaalia laskettaessa on oletettu aurinkopaneelien hyötysuhteeksi 15 % ja niiden olevan asennettu katon suuntaisesti myös tasakatoilla. Aurinkolämmön hyötysuhteeksi on oletettu 40 %.
Tuottaja: Kestävä kaupunki, Ympäristöpolitiikka ja kestävä kaupunkikehitys

Tampereen rakennukset pisteinä
Tampereen rakennukset on Tampereen kattava tieto rakennus-, rakennelmatunnuksista ja niiden sijainnista. Tunnuksia ja sijainteja päivitetään jatkuvasti. Rakennustunnukset ovat yksilöiviä tunnuksia. Sijainti tallennetaan ETRS-GK24 tasokoordinaattijärjestelmässä. Tietoaineiston geometria on piste. Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta. Pysyvä rakennustunnus VTJ-PRT: Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä (VTJ) on tiedot Suomen valtakunnan alueella olevista rakennuksista ja niissä olevista huoneistoista. Aineisto tunnetaan myös nimellä Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR). Rakennuksen yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennustunnusta (PRT), joka sisältää yksilöivän järjestysnumeron ja siitä lasketun tarkistusmerkin. Pysyvä rakennusnumero PYRAKNO: Tampereen kuntarekisterissä rakennuksen ja rakennelman yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennusnumeroa Pyrakno.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen rakennukset alueina
Tampereen rakennukset on Tampereen kattava tieto rakennus-, rakennelmatunnuksista, niiden alueista ja sijainnista. Tunnuksia, alueita ja sijainteja päivitetään jatkuvasti. Alueet lasketaan suunnitelluiksi lupaprosessin yhteydessä, sijaintikatselmusmittausten yhteydessä päivitetään valmistuneiksi. Rakennustunnukset ovat yksilöiviä tunnuksia. Sijainti tallennetaan ETRS-GK24 tasokoordinaattijärjestelmässä. Tietoaineiston geometria on alue. Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kaupungin ostot 2015
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2015 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari

Tampereen kaupungin talousarvio 2016
Kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymä vuoden 2016 talousarvio. Aineisto sisältää kaikki kunnan tuloslaskelman erät eli toiminta- ja rahoitustulot ja –menot, verotulot, valtionosuudet, poistot, tuloksenkäsittelyerät sekä satunnaiset tulot ja -menot.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito

Tampereen kaupungin tulot ja menot 2015
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja­mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari / Talouspalvelut, Kirjanpito

PIKI-kirjastojen 1000 lainatuinta teosta vuodelta 2015
Tilasto sisältää 1000 lainatuinta teosta, joita on lainattu Pirkanmaan kirjastoista vuoden 2015 aikana.
Tuottaja: Tampereen kaupunginkirjasto

Vapriikin kuva-arkiston sisällissota valokuvien metatiedot
Vapriikin kuva-arkisto on julkaissut Flickrissä yli 100 valokuvaa Suomen sisällissodan tapahtumista. Kuvat on tallennettu hyvälaatuisina jpg-kuvina ja niitä voidaan käyttää vapaasti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi Tampereen kaupungin avoimena datana julkaistaan kuviin liittyvä metatietoa CSV-muodossa kaikkien käyttöön.
Tuottaja: Museopalvelut/Vapriikin kuva-arkisto

Tampereen seudun työväenopiston tilastot 2013-2015
Aineisto sisältää Tampereen seudun työväenopiston vuoden 2013-2015 toimintaan liittyviä tilastoja. Aineisto sisältää tietoja henkilökunnan määrästä, käyttömenoista suhteutettuna opetustuntien, kurssilaisten ja alueen asukkaiden määrään sekä kurssimaksutulot. Lisäksi opetustoimintaan liittyviä tilastoja: opetustuntien ja kurssilaisten määrä opetusyksiköittäin sekä tuotealueittain; opiskelijoiden sukupuoli- ja ikäjakauma, pääasiallinen toiminta sekä koulutustausta.
Tuottaja: Tampereen seudun työväenopisto

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat
Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto).
Tuottaja: Kaupunkiympäristön palvelualue

Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä Tampereen seudulla
Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä Tampereen seudulla
Tuottaja: Tampereen infra / liikennesuunnittelu

Tampereen avoimet maisematilat
Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat -selvitystyössä vuonna 2015 inventoidut ja arvotetut merkittävät avoimet maisematilat. Selvitys on osa EHYT (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) työtä. Avoimilla maisematiloilla tarkoitetaan maiseman osaa, jossa katseluetäisyydet muodostuvat pitkiksi, kuten laajat peltoaukeat ja vesialueet.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Tampereen katujen puhdistussuunnitelmat API
Katujen puhdistussuunnitelmat koskevat niitä katuja, jotka on merkitty kiintein tai tilapäisin siirtokehotuskyltein. Katuja löytyy pääasiassa Tampereen keskustasta ja sen laitamilta. Rajapinta tarjoaa katuosan puhdistuspäivämäärän, paikkatiedon ja muita lisätietoja puhdistuksiin liittyen.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen ajantasa-asemakaava
Tampereen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Tampereen ajantasa-asemakaavarasteri on vastaavasta vektoriaineistosta viikottain päivittyvä rasterituote. Lisäksi aineisto on saatavilla vektorimuodossa DWG:nä. Aineistosta on saatavilla Geoserverin kautta yhtenäinen kuvatiedosto pienemmällä resoluutiolla sekä täydellä resoluutiolla oleva pakattu TIFF-aineisto, jossa alue on jaettu useampaan kuvaan.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kaupungin tulot ja menot 2014
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja­mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Tampereen kaupungin Hallinto- ja talousryhmän Talousyksikkö

Kaupungin henkilöstö palvelussuhteen mukaan 2007-2014
Henkilöstön määrä jaoteltuna palvelussuhteen luonteen mukaan 2007-2014. Lukumäärä kuvaa kunkin vuoden viimeisen päivän tilannetta. Henkilöstön määrä on jaoteltu vakinaisiin ja määräaikaisiin. Vakinaisten henkilöiden määrä on jaoteltu kuukausipalkkaisiin ja tuntipalkkaisiin. Henkilöstön määrä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Kaupungin henkilöstö toimintayksiköittäin 2012-2014
Kaupungin henkilöstömäärä toimintayksiköittäin 2012-2014. Lukumäärä kuvaa tilannetta 31.12.2012, 31.12.2013 ja 31.12.2014. Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Palkalliset henkilötyövuodet toimintayksiköittäin 2012-2014
Palkallisten henkilötyövuosien määrä toimintayksiköittäin vuonna 2012, 2013 ja 2014. Palkalliset henkilötyövuodet ovat niitä henkilöstön henkilötyövuosia, josta työantaja on maksanut korvausta (joko 100 % palkkaa tai osapalkallista). Palkalliset henkilötyövuodet (htv) lasketaan siten, että teoreettisesta työajasta eli kokonaistyöajasta vähennetään palkattomat poissaolot (htv).
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin 2010-2014
Tampereen kaupungin sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin vuosilta 2010-2014.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Kaupungin henkilöstön tapaturmatilasto 2000-2014
Kaupungin henkilöstön tapaturmatilasto 2000-2014. Tiedot saadaan vakuutusyhtiöltä. Tilasto sisältää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat tapaturmat ja työmatkatapaturmat.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Vellamo API - talousveden laadunmittaus
Vellamo on Tampereen Veden palvelu, joka näyttää ajantasaisesti tehdyistä havainnoista määritetyn Tampereen talousveden laadun yli 10 000 laskentapisteen perusteella ja paikkatietoa hyödyntäen. Rajapinnasta voit hakea oman alueesi tämänhetkiset vedenlaatua kuvaavat arvot, sekä selata aikaisempia tietoja.
Tuottaja: Tampereen Vesi

Tampereen kaupungin ylläpitämät museot
Tampereen kaupungin ylläpitämät museot.
Tuottaja: Sivistys- ja elämänlaadun edistäminen

Ikäihmisten palvelukeskukset
Palvelukeskusten palvelut on tarkoitettu kaikille tamperelaisille ikäihmisille. Palvelukeskukset tarjoavat mm. päivittäisen ateriointimahdollisuuden ja virkistystoimintaa. Tietoaineisto sisältää kaupungin omat ja ostopalveluna tuotetut palvelukeskukset.
Tuottaja: Tilaajaryhmä / Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen

Ikäihmisten päiväkeskukset
Päiväkeskukset tarjoavat virkistystä ja toimintaa kotona asuville, huonokuntoisille ikääntyville niin, että he voivat selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan. Tietoaineisto sisältää Tampereen kaupungin omat päiväkeskukset ja päiväkeskukset, joilta kaupunki ostaa palvelua.
Tuottaja: Tilaajaryhmä / Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen

Karttanimistö
Tampereen kaupungin asemakaavanimistöä ja haja-asutusalueen tiennimet. Ominaisuustietoina nimi, tyyppi ja koordinaatit. Jatkuva päivitys Facta-kuntarekisterissä.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

VisitTampere.fi -sivuston API
Rajapinta VisitTampere.fi -sivuston tietoihin. Sisältää sivuston tapahtumat, kohteet sekä artikkelit.
Tuottaja: Tredea Oy

Finnparkin pysäköintitalot API (DATEX2)
Finnparkin tarjoama rajapinta parkkihallien tilatietoihin.
Tuottaja: Finnpark Oy

Tampereen kantakaupungin ilmakuvat vuodelta 1946
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

PIKI-kirjastojen 1000 lainatuinta teosta vuodelta 2014
Tilasto sisältää 1000 lainatuinta teosta, joita on lainattu Pirkanmaan kirjastoista vuoden 2014 aikana.
Tuottaja: Tampereen kaupunginkirjasto

Tampereen kaupungin ostot 2014
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2014 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.
Tuottaja: Talousyksikkö

Tampereen kaupungin ostot 2013
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2013 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.
Tuottaja: Talousyksikkö

Tampereen kaupungin ostot 2012
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2012 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.
Tuottaja: Talousyksikkö

Tampereen 3D Kaupunkimalli
Aineisto on ensimmäinen versio julkaisusta ja pohjautuu vuoden 2010 dataan. Aineistoa tullaan jatkossa päivittämään ja samalla kehitetään uusia julkaisumuotoja.
Tuottaja: Tampereen Infra

Tampereen ilmakuvat vuodelta 2013 (itä)
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen ilmakuvat vuodelta 2012 (länsi)
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen infrapunakuvat vuodelta 2011
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen ilmakuvat vuodelta 2011
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen keskustan ilmakuvat vuodelta 1999
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kantakaupungin ilmakuvat vuodelta 1995
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kantakaupungin ilmakuvat vuodelta 1987
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kantakaupungin ilmakuvat vuodelta 1974
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kantakaupungin ilmakuvat vuodelta 1966
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kantakaupungin ilmakuvat vuodelta 1956
Aineistosta on saatavilla Geoserverin tarjoama resoluutioltaan rajattu versio, sekä alkuperäisaineistona toimiva TIFF-paketti.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen meluselvitys 2012: ennuste vuoden 2030 keskiäänitasosta yöllä
Tampereella vuonna 2012 toteutetussa meluselvityksessä tehty ennuste vuoden 2030 keskiäänitasosta yöllä.
Tuottaja: Ympäristönsuojeluyksikkö

Tampereen meluselvitys 2012: ennuste vuoden 2030 keskiäänitasosta päivällä
Tampereella vuonna 2012 toteutetussa meluselvityksessä tehty ennuste vuoden 2030 keskiäänitasosta päivällä.
Tuottaja: Ympäristönsuojeluyksikkö

Tampereen meluselvitys 2012: keskiäänitaso yöllä
Tampereella vuonna 2012 toteutetussa meluselvityksessä saadut mittaustulokset yöllä mitatun keskiäänitason osalta.
Tuottaja: Ympäristönsuojeluyksikkö

Tampereen meluselvitys 2012: keskiäänitaso päivällä
Tampereella vuonna 2012 toteutetussa meluselvityksessä saadut mittaustulokset päivällä mitatun keskiäänitason osalta.
Tuottaja: Ympäristönsuojeluyksikkö

Tampereen kaupungin palvelualueet
Palvelualueita hyödynnetään esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Tuottaja: Tilaajaryhmä

Tampereen kaupungin uimahallit
Aineistossa on tällä hetkellä Tampereen kaupungin uimahallit. Aineiston tietosisältöä on tarkoitus laajentaa ja kehittää yhdessä seudun kuntien kanssa.
Tuottaja: Tilaajaryhmä

Tampereen kaupungin terveysasemat
Aineistossa on tällä hetkellä Tampereen kaupungin terveysasemat. Aineiston tietosisältöä on tarkoitus laajentaa ja kehittää yhdessä seudun kuntien kanssa.
Tuottaja: Tilaajaryhmä

Tampereen kaupungin nuorten tilat
Aineistossa on tällä hetkellä Tampereen kaupungin nuorisotilat. Aineiston tietosisältöä on tarkoitus laajentaa ja kehittää yhdessä seudun kuntien kanssa.
Tuottaja: Tilaajaryhmä

Tampereen kaupungin neuvolat
Aineistossa on tällä hetkellä Tampereen kaupungin neuvolat. Aineiston tietosisältöä on tarkoitus laajentaa ja kehittää yhdessä seudun kuntien kanssa.
Tuottaja: Tilaajaryhmä

Tampereen kirjastot
Aineistossa on tällä hetkellä Tampereen kaupungin kirjastot. Aineiston tietosisältöä on tarkoitus laajentaa ja kehittää yhdessä seudun kuntien kanssa.
Tuottaja: Tilaajaryhmä

Tampereen hammashoitolat
Aineistossa on tällä hetkellä Tampereen kaupungin hammashoitolat sekä Acutan hammaslääkäripäivystys. Aineiston tietosisältöä on tarkoitus laajentaa ja kehittää yhdessä seudun kuntien kanssa.
Tuottaja: Tilaajaryhmä

Vireillä olevat asemakaavat
Vireillä olevien asemakaavojen aluerajat.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavaindeksi
Yleiskaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Tietokanta sisältää yleistiedot kaavoista kuten kaavan nimen, lainvoimapäivämäärän, tiedon oikeusvaikutteisuudesta, sekä yleiskaava-aluetta koskevan yleismääräyksen määräyskoodin.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Vireillä olevat yleiskaavat
Vireillä olevien yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavojen rakennusmerkinnät
Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet
Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet tietokanta sisältää kaikki yleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset, sekä alueita koskevat kaavamääräykset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Alueiden käyttötarkoitukset on ryhmitelty 11 pääluokkaan.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan liikenteeseen liittyvä kohdemerkintä
Tampereen yleis- ja osayleiskaavoissa olevat liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät, esim. ylikulku, alikulku, liittymä, pikaraitiotien seisake, pysäköintitalo, venevalkama, uimaranta jne.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan kehittämistavoiteviiva
Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Tässä tietokannassa kuvataan yleiskaavaan viivamerkinnällä kuvattuja kehittämistavoitteita, kuten esim. meluntorjuntatarve, kevyen liikenteen yhteystarve tai viheryhteystarve.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan kehittämistavoitealue
Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus
Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- tai vaara-alueet, suojavyöhykkeet tai puhdistettava maa-alue.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat
Ranta-asemakaava (ennen rantakaava) on suunnitelma haja-asutusalueille sijoittuvien ranta-alueiden maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Useimmiten ranta-asemakaava laaditaan loma-asutuksen mahdollistamiseksi rantojen tuntumassa ja siinä määritelläänkin muun muassa rantatonteille kohdistuvan rakennusoikeuden määrä.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu
Aineisto sisältää tiedon asemakaavoihin merkityistä rakennus- ja rakennekohtaisista suojelumerkinnöistä. Suojelu on ilmaistu sr- kaavamääryksellä.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu
Aineisto sisältää tiedon kaupunkikuvallisista suojelukohteista, jotka on merkitty asemakaavaan kaavamerkinnällä "sj-". Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Asemakaavojen alueellinen suojelu
Aineisto sisältää tiedon asemakaavalla suojelluista alueista (kaavamerkintä /s). Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.
Tuottaja: Maankäytön suunnittelu

Tampereen kantakartta
Tampereen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen opaskartta
Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:20 000. Kartan alue kattaa koko Tampereen kantakaupungin. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, viheralueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet sekä joitakin nähtävyyksiä.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Journeys API
Joukkoliikenteen rajapinta, joka yhdistelee GTFS- ja SIRI-rajapintojen tietoja kehittäjälle helppokäyttöisempään muotoon. Rajapintaa kehitetään edelleen eli se on toistaiseksi beta-versio.
Tuottaja: Tampereen joukkoliikenne

Tampereen kaupungin liikennetiedoterajapinta
Rajapinta Tampereen kaupungin liikennetiedotteisiin. Liikennetiedotteet tuottaa Tampereen kaupungin liikennepäivystäjä. Rajapinnassa julkaistaan häiriö- ja tietyötiedotteita, jotka ovat liikenteellisesti vaikuttavia ja täydentävät valtakunnallisia tiedotteita. Tiedotteet julkaistaan datex2 -formaatissa, joka on liikennetiedottamisen kansainvälinen formaatti. Rajapinnat tuottaa Infotripla Oy.
Tuottaja: Infotripla Oy / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen keskustan maksulliset pysäköintialueet
Aineistosta löytyvät Tampereen keskusta-alueen ja Kaupin Kuntokadun alueen yleisillä katu- ja pysäköintialueilla olevat maksulliset pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. keskusta-alueella olevat asukas- ja yrityspysäköintipaikat sekä eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleiset) ominaisuustiedoissa on vain paikkamäärä.
Tuottaja: Suunnittelupalvelut / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupungin tulot ja menot 2013
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja­mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Tampereen kaupungin Hallinto- ja talousryhmän Talousyksikkö

Kaupungin henkilöstön tapaturmatilasto 2000-2013
Kaupungin henkilöstön tapaturmatilasto 2000-2013. Tiedot saadaan vakuutusyhtiöltä. Tilasto sisältää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat tapaturmat ja työmatkatapaturmat.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin 2010-2013
Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin 2010-2013.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Palkalliset henkilötyövuodet toimintayksiköittäin 2012-2013
Palkallisten henkilötyövuosien määrä toimintayksiköittäin vuonna 2012 ja 2013. Palkalliset henkilötyövuodet ovat niitä henkilöstön henkilötyövuosia, josta työantaja on maksanut korvausta (joko 100 % palkkaa tai osapalkallista). Palkalliset henkilötyövuodet (htv) lasketaan siten, että teoreettisesta työajasta eli kokonaistyöajasta vähennetään palkattomat poissaolot (htv).
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Kaupungin henkilöstö toimintayksiköittäin 2012-2013
Kaupungin henkilöstömäärä toimintayksiköittäin 2012-2013. Lukumäärä kuvaa tilannetta 31.12.2012 ja 31.12.2013. Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Kaupungin henkilöstö palvelussuhteen mukaan 2007-2013
Henkilöstön määrä jaoteltuna palvelussuhteen luonteen mukaan 2007-2013. Lukumäärä kuvaa kunkin vuoden viimeisen päivän tilannetta. Henkilöstön määrä on jaoteltu vakinaisiin ja määräaikaisiin. Vakinaisten henkilöiden määrä on jaoteltu kuukausipalkkaisiin ja tuntipalkkaisiin. Henkilöstön määrä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Palvelukeskusten ruokalista
Tampereen kaupungin palvelukeskusten ruokalista. Tampereen Ateria järjestää ruokailun Tammelan, Pispan, Pappilapuiston ja Nekalan palvelukeskuksissa.
Tuottaja: Tampereen Ateria

School menu 2 in English
Tampereen Ateria provides catering for city's secondary schools with the exception of the Hatanpää, Härmälä and Peltolammi schools which are catered by ISS Services Ltd. Schools use two separate menus School menu 1 and School menu 2.
Tuottaja: Tampereen Ateria

School menu 1 in English
Tampereen Ateria provides catering for city's secondary schools with the exception of the Hatanpää, Härmälä and Peltolammi schools which are catered by ISS Services Ltd. Schools use two separate menus "School menu 1" and "School menu 2".
Tuottaja: Tampereen Ateria

Tredun ruokalista
Tampereen Ateria tuottaa ateriapalveluita Tredun kymmenessä toimipisteessä Hepolamminkadulla, Santalahdentiellä, Ajokinkujalla, Koivistontiellä, Åkerlundinkadulla, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä ja Virroilla. Tredun ruokalista ei ole saatavilla loma-aikoina. Ruokalista saattaa poiketa ennalta ilmoitetusta johtuen raaka-aineiden saannista.
Tuottaja: Tampereen Ateria

Lukioiden ruokalista (Tampereen Aterian järjestämä ruokailu)
Tampereen Ateria järjestää ruokailun kaupungin lukioissa lukuunottamatta Hatanpään lukiota, jonka ruokailun järjestää ISS-palvelut Oy. Lukioiden ruokalista ei ole saatavilla loma-aikoina. Ruokalista saattaa poiketa ennalta ilmoitetusta johtuen raaka-aineiden saannista.
Tuottaja: Tampereen Ateria

Peruskoulujen ruokalista 2 (Tampereen Aterian järjestämä ruokailu)
Tampereen Ateria järjestää ruokailun kaupungin peruskouluissa lukuunottamatta Hatanpään, Härmälän ja Peltolammin kouluja, joiden ruokailun järjestää ISS-palvelut Oy. Koulu- ja päiväkotiruokailussa on siirrytty kahden ruokalistan järjestelmään, jotka julkaistaan erikseen Ruokalista 1 ja Ruokalista 2 -nimillä.
Tuottaja: Tampereen Ateria

Peruskoulujen ruokalista 1 (Tampereen Aterian järjestämä ruokailu)
Tampereen Ateria järjestää ruokailun kaupungin peruskouluissa lukuunottamatta Hatanpään, Härmälän ja Peltolammin kouluja, joiden ruokailun järjestää ISS-palvelut Oy. Koulu- ja päiväkotiruokailussa on siirrytty kahden ruokalistan järjestelmään, jotka julkaistaan erikseen Ruokalista 1 ja Ruokalista 2 -nimillä.
Tuottaja: Tampereen Ateria

Vuoropäiväkotien ruokalista
Tampereen Ateria järjestää ruokailun kaupungin päiväkodeissa lukuunottamatta Lepolan, Kukkapellon, Multisillan, Peltolammin ja Härmälän päiväkoteja, joiden ruokailun järjestää ISS-palvelut Oy.
Tuottaja: Tampereen Ateria

Päiväkotien ruokalista 2 (Tampereen Aterian järjestämä ruokailu)
Tampereen Ateria järjestää ruokailun kaupungin päiväkodeissa lukuunottamatta Lepolan, Kukkapellon, Multisillan, Peltolammin ja Härmälän päiväkoteja, joiden ruokailun järjestää ISS-palvelut Oy. Koulu- ja päiväkotiruokailussa on siirrytty kahden ruokalistan järjestelmään, jotka julkaistaan erikseen Ruokalista 1 ja Ruokalista 2 -nimillä.
Tuottaja: Tampereen Ateria

Päiväkotien ruokalista 1 (Tampereen Aterian järjestämä ruokailu)
Tampereen Ateria järjestää ruokailun kaupungin päiväkodeissa lukuunottamatta Lepolan, Kukkapellon, Multisillan, Peltolammin ja Härmälän päiväkoteja, joiden ruokailun järjestää ISS-palvelut Oy. Koulu- ja päiväkotiruokailussa on siirrytty kahden ruokalistan järjestelmään, jotka julkaistaan erikseen Ruokalista 1 ja Ruokalista 2 -nimillä.
Tuottaja: Tampereen Voimia

Tampereen kaupungin avoimet työpaikat
Tampereen kaupungilla avoimessa haussa olevat työpaikat.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Tampereen kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset
Tampereen kaupungin julkaisemat kuulutukset ja ilmoitukset.
Tuottaja: Viestintäyksikkö

Tampereen kaupungin uusimmat tapahtumat
RSS-syöte listaa 25 viimeisintä Tampereen kaupungin tapahtumakalenterin julkaisemaa tapahtumaa.
Tuottaja: Viestintäyksikkö

Tampereen kaupungin uusimmat tiedotteet
RSS-syöte listaa 25 viimeisintä Tampereen kaupungin julkaisemaa tiedotetta.
Tuottaja: Viestintäyksikkö

Tampereen äänestysalueet
Tampereen äänestysaluejaon päättää kunnan keskusvaalilautakunta. Äänestysaluejaon ominaisuustietoja ovat äänestyspaikan tunnus ja nimi.
Tuottaja: Keskusvaalilautakunta

PIKI-kirjastojen aineistoluettelo 2012
Aineistoluettelo sisältää PIKI-tietokannassa olevan bibliografisen metadatan. Mukana ovat sekä emotietueet (esim. CD-levy) että osakohteet (esim. CD-levyn kappaleet). Kopiossa on normaalitietueita. ja siitä on jätetty pois ns. ennakkotietueet, kaukolainatietueet ja keskeneräiset tietueet. Uusin data on ajalta 7.11.2012.
Tuottaja: Pirkanmaan kirjastot/Tampereen kaupunginkirjasto

Tampereen kaupungin talousarvio 2014
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin kaupunginvaltuuston 18.11.2013 hyväksymän vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion tiedot. Tiedot sisältävät sekä kaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja­mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Tampereen kaupungin Talous- ja liiketoimintaryhmä

Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen käyttötarkkailu 2004–2012
Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen käyttötarkkailun tulokset vuosilta 2004–2012. Käyttötarkkailutuloksissa on sekä raakaveden että käsitellyn veden tulokset.
Tuottaja: Tampereen Vesi Liikelaitos

PIKI-kirjastojen 1000 lainatuinta teosta vuodelta 2013
Tilasto sisältää 1000 lainatuinta teosta, joita on lainattu Pirkanmaan kirjastoista vuoden 2013 aikana.
Tuottaja: Tampereen kaupunginkirjasto

Tampereen koulut
Tietoaineisto sisältää Tampereen kaupungin, valtion ja yksityiset peruskoulut. Aineiston ominaisuustietona mm. nimi, osoite, koulussa toimivat luokka-asteet, oppilasmäärä, kielitarjonta, painotukset, koulussa järjestettävä esi- ja muu opetus ja kerhotoiminta.
Tuottaja: Tilaajaryhmä / Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Tampereen katuosoitteet
Tampereen kaupungin katuosoitteet. Sisältää kiinteistöjen osoitteet sekä haja-asutusalueen rakennusten osoitteet.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikainen rajapinta
Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikainen SIRI rajapinta tarjoaa ajantasaisen tiedon joukkoliikenteen tietojärjestelmästä. Rajapinta on kansainvälisen SIRI standardin mukainen. Rajapinnan palvelut: SIRI Vehicle Monitoring (VM) - linja-autojen sijainnit, SIRI Stop Monitoring (SM) - pysäkkien ajantasaiset aikataulut, SIRI General Messaging (GM) - tiedotteet.
Tuottaja: Tampereen joukkoliikenne

Tampereen joukkoliikenteen aikataulut ja reitit
Tampereen joukkoliikenteen tuottama GTFS – muotoinen data: lähdöt, reitit ja pysäkit.
Tuottaja: Tampereen joukkoliikenne

Tampereen päiväkodit
Tietoaineisto koostuu kaupungin omista, ostopalvelu-, palveluseteli- ja yksityisistä päiväkotipisteistä. Aineiston ominaisuustietona mm. nimi, osoite, tuotantotapa. Jatkossa tulossa lisää myös muita ominaisuustietoja.
Tuottaja: Tilaajaryhmä, Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Kaupungin henkilöstön tapaturmatilasto 2000-2012
Kaupungin henkilöstön tapaturmatilasto 2000-2012. Tiedot saadaan vakuutusyhtiöltä.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Palkalliset henkilötyövuodet toimintayksiköittäin 2012
Palkallisten henkilötyövuosien määrä toimintayksiköittäin vuonna 2012. Palkalliset henkilötyövuodet ovat niitä henkilöstön henkilötyövuosia, josta työantaja on maksanut korvausta (joko 100 % palkkaa tai osapalkallista). Palkalliset henkilötyövuodet (htv) lasketaan siten, että teoreettisesta työajasta eli kokonaistyöajasta vähennetään palkattomat poissaolot (htv).
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin 2010-2012
Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin 2010-2012.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Kaupungin henkilöstö toimintayksiköittäin 31.12.2012
Kaupungin henkilöstömäärä toimintayksiköittäin 31.12.2012. Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

PIKI-kirjastojen 1000 lainatuinta teosta vuodelta 2012
Tilasto sisältää 1000 lainatuinta teosta, joita on lainattu Pirkanmaan kirjastoista vuoden 2012 aikana.
Tuottaja: Tampereen kaupunginkirjasto

Tampereen pyöräparkit
Tampereen kaupungin keskusta-alueella olevat pyöräparkit. Aineistosta löytyy tällä hetkellä myös pyöräparkit suurimmista kaupunginosakeskuksista, sekä joukkoliikenteen tärkeimpien liityntäpisteiden pyöräpysäköinnistä.
Tuottaja: Suunnittelupalvelut/Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupungin rakennusten perustiedot
Tampereen kaupungin omistamien rakennusten perustiedot ja osoitteet.
Tuottaja: Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Kaupungin henkilöstö palvelussuhteen mukaan 2007-2012
Henkilöstön määrä jaoteltuna palvelussuhteen luonteen mukaan 2007-2012.
Tuottaja: Henkilöstöyksikkö

Tampereen katuvalot
Tampereen kaupungin katuvalot.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön kehittäminen / Tilaajaryhmä

Tampereen soutuvenerannat
Tampereen kaupungin soutuvenerannat.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön kehittäminen / Tilaajaryhmä

Tampereen roskakorit
Roskakorit Tampereen kaupungin alueella.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön kehittäminen / Tilaajaryhmä

Tilastokortti 2013
Tilastokorttiin on kerätty tiiviiseen pakettiin tietoja Tampereesta, mm. alueesta, ilmastosta, väestöstä, elinkeinoista, rakentamisesta, asumisesta sekä kaupungin taloudesta ja palveluista.
Tuottaja: Tietotuotanto ja laadunarviointi

Tampereen katuosa
Tampereen katuosa. Sisältää paikkatietona Tampereen kadut ja niiden perustietoja kuten kadunnimi, suunta, tieluokka ja nopeusrajoitus.
Tuottaja: Rakentaminen ja kunnossapito

Tampereen pysäköintimittarit 2011
Tampereen pysäköintimittarit vuonna 2011.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön kehittäminen / Finnpark

Tampereen pylväät
Tampereen pylväät. Sisältää katuvalot ja muut pylväät.
Tuottaja: Yleisten alueiden suunnittelu / Rakentaminen ja kunnossapito

Tampereen sillat
Sisältää Tampereen eri tyyppiset sillat ja niiden ominaisuustietoina esimerkiksi nimen, tyypin ja alikulkukorkeuden.
Tuottaja: Rakentaminen ja kunnossapito

Tampereen liikennevalojen ilmaisimet
Tampereen liikennevalojen ilmaisimet.
Tuottaja: Yleisten alueiden suunnittelu

Tampereen liikennevalolaitteet
Tampereen liikennevalolaitteet.
Tuottaja: Yleisten alueiden suunnittelu

Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät
Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät.
Tuottaja: Yleisten alueiden suunnittelu

Tampereen kaupungin tulot ja menot 2012
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja­mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Tampereen kaupungin Talous- ja liiketoimintaryhmä

Tampereen kaupungin talousarvio 2013
Aineisto sisältää Tampereen kaupungin kaupunginvaltuuston 19.11.2012 hyväksymän vuoden 2013 alkuperäisen talousarvion tiedot. Tiedot sisältävät sekä kaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja­mallin mukaan, mistä syystä tietoihin sisältyy merkittävä määrä kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Nämä tapahtumat voidaan erotella ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppaniyhtiökoodilla.
Tuottaja: Tampereen kaupungin Talous- ja liiketoimintaryhmä.

Tampereen talviliukumäet
Tampereen kaupungin talviliukumäet (jäämäet).
Tuottaja: Yleisten alueiden suunnittelu

Tampereen peli- ja palloilukentät
Kaupunkiympäristön kehittäminen –yksikön hallinnoimat asemakaavoitetuissa puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat kentät. Sisältää myös osan Tilakeskuksen hallinnoimista koulujen pihojen kentistä.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön palvelualue

Tampereen rullalautailualueet
Tampereen kaupungin hallinnoimat puistoissa, koulupihoilla tai muilla yleisillä alueilla sijaitsevat rullalautailualueet.
Tuottaja: Yleisten alueiden suunnittelu

Tampereen koirapuistot
Koirapuistot ovat aidattuja alueita, jotka on tarkoitettu koirien vapaaseen ulkoiluttamiseen
Tuottaja: Kaupunkiympäristön palvelualue

Tampereen leikkipaikat
Kaupunkiympäristön kehittäminen –yksikön hallinnoimat asemakaavoitetuissa puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat. Pääsiassa viheralueilla sijaitsevia pelaamiseen ja leikkitarkoitukseen varattuja kohteita, joille on sijoitettu tähän tarkoitettuja välineitä tai rakenteita Aineisto sisältää myös muiden hallintokuntien ylläpitämiä leikkipaikkoja mm. kiinteistöjen (kuten koulut ja päiväkodit). Aineisto ei ole niiden osalta kattava.
Tuottaja: Kaupunkiympäristön palvelualue

Tampereen pyörätiet
Tampereen pyörätiet ja niiden luokittelu.
Tuottaja: Yleisten alueiden suunnittelu

Tampereen fluoridiriskialueet
Geologisen tutkimuskeskuksen määrittämät fluoridiriskialueet 1995. Kattaa koko kaupungin, kertaluonteinen selvitys.
Tuottaja: Ympäristöterveys

Tampereen arseeniriskialueet
Geologisen tutkimuskeskuksen määrittämä arseeniriskialue 1995. Kattavuus koko kaupunki, kertaluonteinen selvitys.
Tuottaja: Ympäristöterveys

Tampereen kehitysvammahuollon palvelut ja kustannukset vuonna 2011
Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelun ja kustannusten vertailusta vuonna 2011.
Tuottaja: Tilaajaryhmä / Kehitysvammahuolto

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta Tammikuu-Elokuu 2012
THL:lle kolme kertaa vuodessa (toukokuu, syyskuu ja tammikuu) lähetettävät excel-tiedostot Tampereen kaupungin oman erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä.
Tuottaja: Hyvinvointipalvelut / Erikoissairaanhoito

Tampereen kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2011
Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailusta vuonna 2011
Tuottaja: Hyvinvointipalvelut / Laitoshoito, Erikoissairaanhoito ja Avopalvelut

Tampereen kaupungin toimeentulotuki vuonna 2011
Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin toimeentulotukien vertailusta vuonna 2011.
Tuottaja: Hyvinvointipalvelut / Avopalvelut

Tampereen kaupungin päihdehuollon palvelut ja kustannukset vuonna 2011
Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon palvelujen ja kustannusten vertailusta vuonna 2011.
Tuottaja: Tampereen kaupunki / Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Tampereen kaupungin lastensuojelun palvelut ja kustannukset vuonna 2011
Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailusta vuonna 2011.
Tuottaja: Hyvinvointipalvelut / Avopalvelut

Tampereen kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2011
Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisista tukitoimien vertailusta vuonna 2011
Tuottaja: Tilaajaryhmä / Vammaispalvelut

Tampereen suuralueet
Tampereen suuralueet
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen tilastoalueet
Tampereen tilastoalueet
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen suunnittelualueet
Tampereen suunnittelualueet
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen bussilinjat
Tampereen joukkoliikenteen bussilinjat
Tuottaja: Joukkoliikenne

Tampereen bussipysäkit
Tampereen joukkoliikenteen bussipysäkit
Tuottaja: Joukkoliikenne

Tampereen laituripaikat
Tampereen laituripaikat.
Tuottaja: Rakennuttaminen ja kunnossapito

Tampereen luontopolkureitit
Tampereella sijaitsevat luontopolut. Aineisto muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla.
Tuottaja: Ympäristönsuojelu

Tampereen luontopolkurastit
Tampereella sijaitsevat luontopolkurastit. Aineisto muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla.
Tuottaja: Ympäristönsuojelu

Tampereen kiintopisteet
Tampereen kiintopisteet on Tampereen kaupungin kiintopisterekisteri. Aineisto sisältää kiintopistetiedot kolmio-, monikulmio-, seinä-, apu- ja korkeuspisteistä. Kiintopisteaineiston ominaisuustietoja ovat tyyppi, numero, lisäteksti sekä pistekortti. Pistekortti ominaisuustieto on http-linkki, josta avautuu kiintopisteen pisteselityskortti (tiff).
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen asemakaavaindeksi
Tampereen asemakaavaindeksi esittää ajantasaisten kaavojen ulottuvuutta.
Tuottaja: Kaupunkimittaus

Tampereen kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2011
Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailusta vuonna 2011.
Tuottaja: Päivähoito- ja perusopetus

Tampereen luonnonmuistomerkit
Tampereella sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Aineisto on muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla. Avoin aineisto.
Tuottaja: Ympäristönsuojelu

Reittioppaan rajapinta
Tampereen joukkoliikenne tuottaa Tampereen sisäisen joukkoliikenteen matkustajainformaation. Kaikille avoimien rajapintojen kautta on mahdollista hakea mm. reittejä, linjoja ja aikatauluja.
Tuottaja: Tampereen joukkoliikenne