Palaute verkkokurssista

Arvioi suorittamaasi verkkokurssia ja omaa oppimistasi.

 

www.seututarjotin.fi

 

Kurssi

Mielipiteesi verkko-opiskelusta

Arvioi väittämien paikkansapitävyys (sinun mielestäsi) valitsemalla numero asteikolla 1 – 5 

1 = ei ollenkaan/täysin eri mieltä
2 = vähän
3 = kohtalaisesti
4 = hyvin
5 = erittäin hyvin/täysin samaa mieltä

Työskentelytavat olivat monipuolisia ja tämän alan/oppiaineen verkkokurssille sopivia
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut
Sain vaikuttaa kurssin suorittamistapoihin, aikatauluihin jne.
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut
Opin kurssilla itsenäisen opiskelun taitoja
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut
Opin kurssilla ryhmätyöskentely- ja yhdessä oppimisen taitoja
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut
Opin kurssilla tiedonhankintaan ja tiedon arviointiin liittyviä taitoja
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut
Otin vastuun omasta oppimisestani ja toimin aktiivisesti kurssilla vaikuttaen sen onnistumiseen
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut
Opetus ja ohjaus verkossa toimivat sujuvasti
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut
Kurssi kehitti digitaitojani.
1. 2. 3. 4. 5. Perustelut

Tietojen lähetys