Päivähoidon asiakasmaksulomake aloittavat

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa päivähoidon uuden, aloittavan lapsen asiakasmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot.Jokaisesta päivähoidon ja/tai esiopetuksen aloittavasta lapsesta täytetään oma lomake.

 

Ilmoitathan mahdollisista lomakkeen virhe- tai ongelmatilanteista sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

 

 

Maksuperusteen valinta

Lasten päivähoidon asiakasmaksu voidaan määrätä asiakkaan valinnan mukaan korkeimman maksun mukaan ilman tuloselvityksen antamista tai vaihtoehtoisesti perheen tulojen perusteella.

Suostumus korkeimpaan maksuun: Tuloselvitystä ei tehdä ja kaupunki perii päivähoidosta korkeimman maksun asiakasmaksulain ja kaupungin päätösten mukaan. Suostumus on voimassa niin kauan, kunnes asiakas ilmoittaa toisin tai hoitosuhde päättyy.

Päivähoitomaksun määrääminen tulotietojen perusteella: Ilmoita tällä lomakkeella perheenne tiedot ja bruttotulot.

Maksun määräämistavan valinta
Valitse toinen

Suostumus korkeimpaan maksuun

Suostumus korkeimpaan maksuun annetaan ensisijaisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa, jolloin tieto tallentuu suoraan lapsen tietoihin. Verkkoasioinnin käyttäminen vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla ja lapselle tehdyn päivähoidon palvelupäätöksen. Varhaiskasvatuksen verkkoasiointiin pääsette tästä linkistä.

Jos suostumuksen ilmoittaminen varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa ei onnistu, voitte ilmoittaa suostumuksen myös lähettämällä tämän lomakkeen.

Asiakasmaksun kohteena olevan lapsen tiedot

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot

Huoltajien tiedot

Huoltajan tiedot
Huoltajan tiedot
Huoltajan nimi
Henkilötunnus
Puhelinnumero
E-mail
Avio-/avopuolison tiedot
Avio- / avopuolison tiedot
Avio-/avopuolison nimi
Henkilötunnus
Puhelinnumero
E-mail

Uuden asiakkaan tulotiedot

Ilmoita taloutenne bruttotulot. Bruttotuloilla tarkoitetaan tuloja, joista EI ole vähennetty veroja. Liitä mukaan tosite perheen pääasiallisista tulonlähteistä (esim. viimeisin palkkakuitit huoltajien päätoimesta). Muitakin tositteita voidaan tarvittaessa pyytää, jos ilmoitetuissa tiedoissa on epäselvyyksiä. Tulotietojen ilmoittaminen virheellisesti tai puutteellisesti voi johtaa asiakasmaksun korjaamiseen takautuvasti enintään vuoden ajalta. Jos talouden yhteenlasketut tulot muuttuvat ilmoituksen jälkeen, asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneista tuloista asiakasmaksuihin.

Liitteet voit tallentaa lomakkeen seuraavalla sivulla.

Huoltajan tulot
Euroa Lisätiedot
Huoltaja / Kuukausipalkka lisineen (älä ilmoita lomarahan osuutta)
Huoltaja / Luontoisedut
Huoltaja / Työttömyyspäiväraha €/pv
Huoltaja / Äitiys-/isyys-/vanhempainraha €/pv
Huoltaja / Muu etuus, mikä?
Huoltaja / Saadut elatusavut / -tuet per lapsi
Huoltaja / Muu tulo, mikä?
Huoltaja / Muu tulo, mikä?
Huoltaja / Maksetut elatusavut
Avio- / Avopuolison tulot
Euroa Lisätiedot
Puoliso / Kuukausipalkka lisineen (älä ilmoita lomarahan osuutta)
Puoliso / Luontoisedut
Puoliso / Työttömyyspäiväraha €/pv
Puoliso / Äitiys-/isyys-/vanhempainraha €/pv
Puoliso / Muu etuus, mikä?
Puoliso / Saadut elatusavut / -tuet per lapsi
Puoliso / Muu tulo, mikä?
Puoliso / Muu tulo, mikä?
Puoliso / Maksetut elatusavut

Palveluntarve

valitse aika kalenterista
Palveluntarve
Sopimuspäivät / kk (voimassa vähintään 5 kk)

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon

Päivähoidon asiakasmaksu- ja palvelupäätökset voidaan toimittaa sähköisesti. Päätökset lähetetään sähköisenä viestinä perhekohtaiseen päivähoidon verkkoasiointipalveluun. Tieto päätöksen saapumisesta lähetetään tekstiviestinä edellä ilmoitettuun matkapuhelinnumeroon. Asiakas vastaa kaupungin tiedossa olevien yhteystietojen ajantasaisuudesta. Muutoksista yhteystiedoissa on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tai sähköisesti päivähoidon verkkoasioinnin kautta.

Suostun päätösten sähköiseen tiedoksiantoon
Kyllä En
Suostun päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon

Allekirjoitus

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. www.tampere.fi/tietosuoja

Lisätietoja

Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, puh. 040 180 8476 (ma-pe 9-11), asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

Liitteiden lähettäminen

Sähköiset liitteet tallennetaan lomakkeen seuraavalla sivulla. Jos et pysty toimittamaan kaikkia tarvittavia liitteitä lomakkeen mukana sähköisesti, voit lähettää ne postitse osoitteella:

Tampereen kaupunki
Asiakasmaksut / Varhaiskasvatus
PL 487
33101 Tampere

Paperiset liitteet
Kyllä En
Lähetän liitteitä (myös) paperipostina

HUOM! Voidaksesi lähettää liitteitä sähköisesti tämän lomakkeen mukana, ruksaa alta "Haluan lähettää liitetiedoston/liitetiedostoja."

Tietojen lähetys