Asiakasmaksun alennushakemus - Lasten päivähoito

Tällä lomakkeella voit hakea alennusta lasten päivähoidosta perittävään asiakasmaksuun. Oikeus asiakasmaksun alennukseen voi syntyä, jos tulojen mukaan perittävä asiakasmaksu aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen, tai lapsen erityishuolto-ohjelman nojalla.

 

Harkinnanvarainen asiakasmaksun alentaminen voidaan myöntää aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin olemme vastaanottaneet hakemuksen.

  

Jos haet maksunalennusta tai vapautusta perheen taloudellisen tilanteen vuoksi, lomakkeen mukana on lähetettävä tositteet tuloista ja menoista. Jos et pysty liittämään tositteita sähköiselle lomakkeelle, voit hakea asiakasmaksun alentamista tulostamalla paperilomakkeen päivähoidon verkkosivuilta.

 

Ilmoitathan mahdollisista lomakkeen virhe- tai ongelmatilanteista sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

 

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. www.tampere.fi/tietosuoja

 

Hakemustyyppi

Alennuksen peruste

Perustiedot

Perheen tulot ja menot

Ilmoita perheen nettotulot. Nettotulot ovat tuloja, joista on vähennetty verot ja muut tulonhankintakulut.

Huomaathan, että tositteet kaikista ilmoitetuista perheen tuloista ja menoista tulee olla liitteenä. Päätös tehdään liitteiden perusteella.

Liitteet voit tallentaa lomakkeen seuraavalla sivulla.

Perheen tulot, netto
Huoltaja €/kk Puoliso €/kk
Ansiotulot
Asumistuki- ja lisä
Työmarkkinatuki
Työttömyyspäiväraha
Opintotukipäätös
Eläketulot
Elatusapu/-tuki
Sairasvak.lain mukaiset etuudet
Äitiys-/vanhempainraha
Kotihoidontuki
Joustava/osittainen hoitoraha
Lapsilisä
Muut tulot, mitkä?
Perheen menot
€/kk
Vuokra / vastike
Vesimaksu / sauna
Taloussähkö
Työmatkat
Kotivakuutus (irtaimiston osuus)
Elatusapu/-tuki
Kunnallinen päivähoitomaksu
Asuntolainan korot
Kiinteistövero, tontin vuokra
Vesi ja jätevesi
Asunnon lämmityskulut

Lapsen erityishuolto-ohjelma

Hakiessasi maksun alennusta lapsen erityishuolto-ohjelman vuoksi, liitä lomakkeeseen kopio lapsen erityishuolto-ohjelmasta.

Muut huollolliset syyt

Hakiessasi asiakasmaksun alentamista tai maksunvapautusta muin huollollisin syin (esimerkiksi lastensuojelun avohuollon tukitoimena), liitä lomakkeelle kopio sosiaalityöntekijän lausunnosta.

Allekirjoittaminen

Lomakkeeseen on liitettävä tositteet perheen tuloista ja menoista. Lomakkeen lähettäminen edellyttää vähintään yhden liitteen lähettämistä. Paina tallenna ja liitä tositteet seuraavalla sivulla.

Tietojen lähetys