Asiakasmaksun alennushakemus - Esiopetusta täydentävä kerhotoiminta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Tällä lomakkeella voit hakea alennusta esiopetusta täydentävästä kerhotoiminnasta tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävään asiakasmaksuun. Asiakkaalla on oikeus asiakasmaksun perimättä jättämiseen, jos perheen tulot alittavat maksullisuuden tulorajan, ja harkinnanvaraiseen perimättä jättämiseen tai alentamiseen, jos asiakasmaksu aiheuttaa perheelle toimeentulotuen tarpeen.

 

Harkinnanvarainen asiakasmaksun alentaminen voidaan myöntää aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin olemme vastaanottaneet hakemuksen.

 

Lomakkeen mukana on lähetettävä tositteet tuloista ja tarvittaessa myös menoista. Jos et pysty liittämään tositteita sähköiselle lomakkeelle, voit hakea asiakasmaksun alentamista tulostamalla paperilomakkeen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksujen sivulta.

 

Ilmoitathan mahdollisista lomakkeen virhe- tai ongelmatilanteista sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

 

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. www.tampere.fi/tietosuoja

 

Hakemustyyppi

Alennuksen peruste

Perustiedot

Perheen tulot ja menot

Ilmoita perheen bruttotulot. Bruttotulot ovat tuloja, joista ei ole vähennetty veroja.

Huomaathan, että tositteet perheen kaikista tuloista tulee olla liitteenä. Päätös tehdään liitteiden perusteella.

Liitteet voit tallentaa lomakkeen seuraavalla sivulla tai lähettää postitse.

Perheen tulot, brutto
Huoltaja €/kk Puoliso €/kk
Ansiotulot
Asumistuki- ja lisä
Työmarkkinatuki
Työttömyyspäiväraha
Opintotukipäätös
Eläketulot
Elatusapu/-tuki
Sairasvak.lain mukaiset etuudet
Äitiys-/vanhempainraha
Kotihoidontuki
Joustava/osittainen hoitoraha
Lapsilisä
Muut tulot, mitkä?

Jos perheen tulot alittavat perhekoon mukaan määräytyvän maksullisuuden tulorajan, menoja ei tarvitse ilmoittaa. Perhekoossa huomioidaan huoltaja(t) ja samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.

Maksullisuuden tulorajat ovat 1.1.2018 alkaen seuraavat:

2 hengen taloudessa 2302 €/kk
3 hengen taloudessa 2898 €/kk
4 hengen taloudessa 3255 €/kk
5 hengen taloudessa 3613 €/kk
6 hengen taloudessa 3970 €/kk
kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta tulorajaa nostetaan 138 eurolla

Jos perheen bruttotulot ylittävät edellä mainitun tulorajan, mutta maksu aiheuttaa perheelle toimeentulotuen tarpeen, ilmoita alla perheen menot. Tässä tapauksessa tositteet menoista tulee lähettää liitteenä.

Perheen menot
€/kk
Vuokra / vastike
Vesimaksu / sauna
Taloussähkö
Työmatkat
Kotivakuutus (irtaimiston osuus)
Elatusapu/-tuki
Kunnallinen päivähoitomaksu
Asuntolainan korot
Kiinteistövero, tontin vuokra
Vesi ja jätevesi
Asunnon lämmityskulut

Erityishuolto-ohjelma

Liitä hakemukseen kopio erityishuolto-ohjelmasta siltä osin kuin se koskee asiakasmaksun kohteena olevaa palvelua.

Allekirjoittaminen

Lomakkeeseen on liitettävä pyydetyt tositteet. Lomakkeen lähettäminen edellyttää vähintään yhden liitteen lähettämistä. Paina tallenna ja liitä tositteet seuraavalla sivulla.

Tietojen lähetys