Lasten päivähoidon asiakasmaksulomake yrittäjäasiakkaille

Tällä lomakkeella yrittäjäasiakkaamme voivat ilmoittaa tulotietonsa päivähoidon asiakasmaksun määräämistä varten.

 

Jokaisesta yritystoiminnasta on täytettävä oma lomakkeensa.

 

Ilmoitathan mahdollisista lomakkeen virhe- tai ongelmatilanteista sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

 

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. www.tampere.fi/tietosuoja

 

Hoidossa olevan lapsen tiedot

Yrityksen perustiedot

Kyseessä on
Yritysmuoto
Yrityksen omistussuhteet
Nimi Asema yrityksessä Omistus %
Osakas / yhtiömies 1
Osakas / yhtiömies 2
Osakas / yhtiömies 3
Osakas / yhtiömies 4
Osakas / yhtiömies 5
Yritystoiminnan laajuus
Puolison työskentely yrityksessä

Viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen tiedot

Aloittavan yrityksen ei tarvitse täyttää tämän kysymysryhmän tietoja

Yrittäjän verotustiedot

Aloittavan yrityksen ei tarvitse täyttää tämän kysymysryhmän tietoja.

Euroa
Ansiotulot yhteensä
Pääoma-/osinkotulot yhteensä
Muut tulot
Muut tulot

Aloittavan yrityksen tiedot

Starttiraha
Ennakkoverolippu

Vakuutus

Yrittäjän oma arvio tuloista

Allekirjoitus

Liiteohje/ammatinharjoittaja

Liitä mukaan yrityksen viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen jäljennökset sekä viimeksi vahvistetun verotuspäätöksen jäljennös (pitää näkyä selvitysosa) sekä ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle.

Liiteohje/Osakeyhtiö

Liitä mukaan viimeksi vahvistettu verotuspäätös (pitää näkyä myös selvitysosa) sekä kirjanpitäjän iloitus palkkatuloista luontoisetuineen ja osingoista.

Liiteohje/Kommandiitti- tai avoin yhtiö

Liitä mukaan tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän henkilökohtainen viimeksi vahvistettu verotuspäätös (pitää näkyä myös selvitysosa) sekä tarvittaessa myös kirjanpitäjän selvitys tuloista.

Liiteohje/Aloittava yritys

Liitä mukaan jäljennös perustamisilmoituksesta, starttirahasta ja/tai YEL-vakuutuksesta. Tositteesta käytävä ilmi arvioitu työtulo. Liitä myös mahdollinen kuluvan vuoden ennakkoverolippu.

Tietojen lähetys