Luottamushenkilön perustietolomake 2017-

Henkilö- ja yhteystiedot palkkion maksua, luottamushenkilörekisteriä sekä kaupungin internet-sivuja varten.

Tietosuojaseloste

 

Henkilötiedot

Osoitetiedot

Muut yhteystiedot

Huom! Valtuutetuilla tulee olemaan käytössään kaupungin s-posti muotoa etunimi.sukunimi(a)tampere.fi joka on julkinen.

Jäsentiedot

puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen
Rooli

Pankkitiedot (aina salaisia)

Perinteisen postitse lähetettävän palkkalaskelman sijaan palkkiotiedot toimitetaan kaikille palkan- ja palkkionsaajille sähköisessä muodossa omaan verkkopankkiin. Mikäli henkilö ei voi vastaanottaa sähköistä palkkalaskelmaa, hänen tulee ilmoittaa siitä erikseen täyttämällä "Ilmoitus paperisesta palkkalaskelmasta" -lomake.

IBAN-tilinumero on FI alkuinen ja lisäksi se sisältää 16 numeron sarjan ilman välilyöntejä.

BIC-koodi on pankin yksilöivä tunniste. BIC-koodin pituus on 8 tai 11 merkkiä, joista kuusi ensimmäistä on aina kirjaimia ja loput kirjaimia ja/tai numeroita.

IBAN-tilinumeron ja BIC-koodin löydät tiliotteeltasi ja verkkopankista.

Palkkalaskelma

Verkkopalkkalaskelman saa sähköisessä muodossa omaan verkkopankkiin.

Verotustiedot

Sivutulokortin tai freelancer kortin voi lähettää skannattuna. Kumulatiivinen ja tulorajakortti pitää olla alkuperäinen, muuten verotetaan lisäprosentin mukaan. Paperisen verokortin palautus osoitteella: Tampereen kaupunki, Taloushallinnon palvelukeskus/Tiimi Lipari, PL 131, 33101 Tampere

Toimitetaan myöhemmin paperisena Verokortti liitteenä Vero 60 %
Verokortti

Muuta

Kaupungin palveluksessa olevat täyttävät

Suostumus tietojen käyttämiseen

valitse aika kalenterista

Informointi tietojen käsittelystä

Henkilötietolain (523/1999) 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain mukainen suostumus tietojen luovuttamiseen kopioina, tulosteena ja sähköisessä muodossa.

Tampereen kaupunki ylläpitää luottamustoimen rekisteröimisen sekä palkkion maksamisen kannalta välttämättömiä rekistereitä kuten luottamushenkilötieto-, palkkatieto- ja matkalaskujen käsittelyjärjestelmiä.Näihin rekistereihin kerättäviä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti verottajalle, eläkevakuutusyhteisöille, puolueille, ulosottoon, tilastokeskukselle ja vakuutusyhtiöille siten, kuin laissa on säädetty.

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekistereihin. Tätä koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastusoikeutta ja virheenoikaisua koskeva pyyntö tulee tehdä rekisteriasioiden hoitajalle.

Kustakin rekisteristä on laadittu rekisteriseloste, josta ilmenee rekisteriasioiden hoitaja, rekisterin nimi, kuvaus rekisterin tiedoista, säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteet ovat jokaisen saatavilla kunkin toimialan henkilöstö- ja palkkiolaskenta-asioita hoitavilta henkilöiltä.

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. www.tampere.fi/tietosuoja

Tietojen lähetys

Kun olet täyttänyt lomakkeen ja mahdollisesti rastittanut haluavasi liittää siihen liitteen muista tallentaa lomake Tallenna -painikkeella. Saat ilmoituksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tietojen lähettämisestä.

Liitetiedoston lisääminen: Valitse lähetettävä tiedosto painamalla "Selaa.../Browse..." -painiketta ja poimi se mukaan se painamalla Lähetä tiedosto -painiketta.

Paina lopuksi Tallennus valmis -painiketta.