Sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tietosuojaselosta

 

Ilmoittajan henkilötiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai valtakunnallisesti toimivan yrityksen aluejohtajan) tai luottamustehtävät (esim. hallituksen jäsen tmv.) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Tavanomaisen asunnon, kesämökin ja sijoitusasunnon omistamista ei tässä yhteydessä pidetä merkittävänä varallisuutena. Rahavaroja ei tarvitse ilmoittaa.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia

Lisätietoa:

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista- ja rekisteristä

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/sidonnaisuuksienilmoittaminen

Päiväys

valitse aika kalenterista

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet

Teidät on merkitty Tampereen kaupungin luottamushenkilörekisteriin. Rekisteristä laadittu tietosuojaseloste sekä ”rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Tampereen kaupungin henkilörekistereissä” on luettavissa osoitteessa https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/verkkoasiointi/tietosuoja

Tietojen lähetys