Masseista mahiksia - lasten ja nuorten toimintarahan raportointi 2019

 

 

 

Tällä lomakkeella raportoidaan Masseista mahiksia -toimintarahan käytöstä. Lomakkeen lisäksi toimintarahan raportointia varten tulee tehdä:

 

 

1. Vapaamuotoinen lasten ja nuorten koostama päiväkirja/raportti toiminnasta, ja se lähetetään sähköpostitse nuorisopalvelut@tampere.fi

2.  Erillinen selvitys toiminnan kuluista (koskee vain muita kuin kaupungin toimijoita): Toimintarahan tilityslomake

 

 

 

Toiminnan raportointi tulee olla kokonaisuudessaan tehtynä kuukauden sisällä tapahtuman tai toiminnon päättymisestä!

 

 

Toimintarahan saajan yhteystiedot

Toiminto/tapahtuma

Raportin lisäksi on tehty ja lähetetty

Tietojen lähetys

Lisätietoja

Päivi Laukamo

Johtava koordinaattori

p. 050 528 7368

paivi.laukamo@tampere.fi