Ilmoita muinaisjäännöksestä Pirkanmaan maakuntamuseolle

Täytä soveltuvin osin. Kuvaile löytöä omin sanoin, mm. mittoja, esinelöydöissä myös materiaalia.

 

Ilmoittajan tiedot

Tiedot löydöstä

Muuta

Kyllä Ei
Löytäjä lähtee tarvittaessa opastamaan maastoon.

Tietojen lähetys

Museo kerää yleisöltä tietoa muinaisjäännöksistä. Osa ilmoituksista tarkastetaan vuosittain muun kenttätyötoiminnan ohessa. Useimmiten arkeologi ottaa yhteyttä ennen maastotarkastusta ja sopii maastokäynnin ajankohdasta erikseen.