Päihdetilannekysely

Kyselyllä kartoitetaan pirkanmaalaisten alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Pirkanmaalla.

 

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa, ja ehkäisevän päihdetyön tekijöiden verkosto voi verrata eri alueilla esiin tulevia näkemyksiä.

 

Tiedon keruusta ja käsittelystä vastaa Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden yksikkö yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.

 

Kiitos, jos Sinulla on hetki aikaa auttaa meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä! Kysely on auki 27.4.-18.5.2018.

 
Sukupuoli
Mies Nainen Muu En halua vastata
Ikä
Asuinkunta
Ammattiryhmä

Alaikäisten päihteiden käyttö

1. Oletteko havainneet kaupungissanne/kunnassanne viimeisen 12 kuukauden aikana alaikäisille
a) alkoholin välittämistä?
b) tupakkatuotteiden välittämistä?
c) huumeiden välittämistä?
2. Oletteko havainneet kaupungissanne/kunnassanne viimeisen 12 kuukauden aikana tilanteita, joissa myyjä ei ole tarkastanut nuorelta näyttävän
a) alkoholin ostajan ikää?
b) tupakkatuotteiden ostajan ikää?
c) rahapelejä pelaavan ikää?
3. Tulisiko kaupungissanne/kunnassanne puuttua nykyistä enemmän alaikäisten
a) alkoholin käyttöön?
b) tupakkatuotteiden käyttöön?
c) huumekokeiluihin ja käyttöön?
d) rahapelaamiseen?

Päihdehaitat ja niiden ehkäisykeinot

4. Käytetäänkö kaupungissanne/kunnassanne liikaa alkoholia?
5. Suhtaudutaanko kaupungissanne/kunnassanne liian vapaasti humalajuomiseen?
6. Tulisiko alkoholin myyntiin päihtyneelle suhtautua kaupungissanne/kunnassanne nykyistä tiukemmin? (esim. ravintolat, kaupat, kioskit)
Missä?
7. Pitäisikö ravintoloiden aukioloaikoja rajoittaa nykyisestä?
8. Tulisiko alkoholiteollisuuden sponsorointi ja mainonta urheilutapahtumien yhteydessä kieltää?
9. Tulisiko alkoholinkäyttöä julkisella paikalla voida rajoittaa tietyillä alueilla kaupungin/kunnan omalla päätöksellä?
Kyllä Ei En osaa sanoa
11. Oletteko koskaan ollut huolissanne läheisenne alkoholinkäytöstä?
12. Tulisiko tupakkatuotteiden myyntipaikkoja vähentää?
13. Tulisiko rahapeliautomaattien määrää vähentää?
14. Onko jonkin ikäryhmän rahapelaaminen herättänyt teissä erityisesti huolta?
15. Oletteko huolissanne kaupunkinne/kuntanne huumetilanteesta?
16. Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamianne päihtyneitä? (esim. alkoholista tai huumausaineista)
17. Onko teiltä edellisen 12 kuukauden aikana kysytty terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotolla
On kysytty ja tarpeen mukaan neuvottu On kysytty, mutta ei neuvottu Ei ole kysytty tai neuvottu En osaa sanoa
a) kysytty alkoholinkäytöstä ja annettu tarvittaessa neuvontaa?
b) kysytty tupakoinnista ja annettu tarvittaessa neuvontaa tupakoinnin lopettamiseen tai vähentämiseen?
18. Saako kunnassanne helposti tukea tupakoinnin lopettamiseen?
Kyllä Ei En osaa sanoa
19. Tiedotetaanko kunnassanne tupakoinnin lopettamisen tukipalveluista (esim. terveyskeskuksen tiloissa tai verkossa)?
Kyllä Ei En osaa sanoa

Ehkäisevä päihdetyö kunnassanne

Paikallisella ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

KIITOKSET VASTAUKSESTANNE!

Tietojen lähetys

Kiitos!