Tietopyyntölomake

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Edellä mainittujen tietojen saamiseksi tulee henkilön todistaa henkilöllisyytensä Tuomi Logistiikan asiakaspalvelussa osoitteessa Särkijärvenkatu 1, 33840 Tampere.

 

Tietojen tarkastusoikeus

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen

Yhteystiedot

Tietojen lähetys