Kehittämisestä käytäntöön! Monitoimijainen työskentely yhteisten asiakkaiden kanssa -työpaja 13.12. (Metso, Lehmus)

 

Ilmoittautuminen

Tietojen lähetys