Asukkaiden puunkaatopyynnöt

Huomioi seuraavat seikat ennen kuin täytät lomakkeen. Puunkaatotoiveet koskevat vain kaupungin yleisillä alueilla kasvavia puita. Puiden kaatoperusteeksi ei hyväksytä mm. varjostavuutta, vaikutusta lautasantennien toimintaan tai puista pudonneita lehtiä. Kaatoperusteena voi olla esim. puun huono kunto, konkelot tai muut vaaralliset puut, alueen hoidollinen tarve, maisemalliset syyt tai alueen yleinen viihtyvyys.

Jos kyseessä on välitöntä vaaraa aiheuttava puu, soita hätäkeskukseen 112.

Metsä- tai puuasiantuntija arvioi palautteet maastossa katselmuskierroksilla. Yksittäisiä kohteita ei tarkasteta erikseen, vaan palautteet katselmoidaan alueittain, mikä vaikuttaa palautteen käsittelyaikatauluun. Asukkaat voivat halutessaan osallistua katselmukseen. Katselmuksessa päätetään, onko puuston kaadolle perusteita ja päätökset sekä mahdollinen töiden toteutusaikataulu ilmoitetaan palautteen antajalle. Lintujen pesintäaikana touko-heinäkuussa ei tehdä kiireettömiä puunkaatotöitä.

Kaikki pakolliset kentät on täytettävä tai muuten puunkaatopyyntöä ei voi lähettää eteenpäin.

 

Täytettävät kohdat

Tietojen lähetys

Kiitos viestistäsi, otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.

Tampereen Infran kunnossapito