Työtodistuspyyntö

 

Tällä lomakkeella voit tilata työtodistuksen Tampereen kaupungilta. Työtodistukseen tulee tieto työssäolon ajanjaksosta, yksiköstä ja tehtävänimikkeestä. Työtodistus lähetetään vain postitse.

 

Työnantajalla on kymmenen vuoden ajan työ- tai virkasuhteen päättymisestä velvollisuus antaa työtodistus palveluajasta ja tehtävien laadusta.

 

Mikäli haluat arvion työtaidoista, ahkeruudesta ja käytöksestä, on todistus pyydettävä viiden vuoden kuluessa työ- tai virkasuhteen päättymisestä.

 

Henkilötietojen käsittelyssä sekä säilytyksessä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia henkilötietojen käsittelyohjeita.

 

Työtodistuksen pyytäjän tiedot

   

Mikäli haluat arvion työtaidoista, ahkeruudesta ja käytöksestä tai merkinnän työ-/virkasuhteen päättymisen syystä, täytä lisäksi seuraavat kohdat:

Kyllä Ei
Arvio työtaidoista ja käytöksestä
Kyllä Ei
Merkintä työ-/virkasuhteen päättymisen syystä

Työvoimaviranomaiset edellyttävät selvitystä työsuhteen päättymisen syystä.

 

Tietojen lähetys