Huoli-ilmoitus

Huoli aikuisen henkilön hyvinvoinnista voi herätä, jos henkilö ei itse kykene hankkimaan apua tai ymmärrä avun tarvettaan. Kuka vain voi tehdä huoli-ilmoituksen. Huolen kohteena olevalle henkilölle olisi hyvä kertoa huolestaan ja aikomuksestaan olla asiasta yhteydessä yhteistyön helpottamiseksi.(Sosiaalihuoltolaki 35§)

 

Kenestä on huoli

(ohje)
Henkilö on tietoinen huolen ilmauksesta
Asuuko henkilö yksin?
Kenen kanssa?

Ilmoittajan tiedot

Ilmoittajan tiedot ovat tarpeen, jotta tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä lisäkysymyksissä.

Suhteesi huolen kohteeseen
Mikä?

Kiitos huolenpidostasi!
Ilmoituksesi ohjautuu Sosiaalipalvelujen neuvontaan. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen henkilöön, josta huoli on herännyt, ollaan puhelimitse yhteydessä ja hänen tilannettaan selvitetään. Hänen kanssaan sovitaan tarvittaessa vastaanottoaika palvelutarpeen arvioimiseksi. Jos asiakasta ei saada puhelimitse kiinni, lähetetään hänelle kirje vastaanottoajanvarauksesta. Itsemääräämisoikeuden perusteella asiakkaalla on oikeus kieltäytyä vastaanottoajasta ja palvelutarpeen arvioinnista. Salassapitosäännösten vuoksi huolen ilmoittajalle ei voida kertoa tarkempia tietoja ilman asiakkaan suostumusta. Lomakkeella voi ilmoittaa ei-kiireelliset ilmoitukset, kiireelliset ilmoitukset tehdään sosiaalipäivystykseen.

Yhteystietoja lähettäessäni hyväksyn, että ne talletetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla www.tampere.fi/tietosuoja.

 

Tietojen lähetys

.