Elektronisen opinnäytetyön/raportin luovuttaminen Tredun kirjastoon

Opiskelija luovuttaa opinnäytetyön/raportin Tredun kirjastoon elektronisessa muodossa. Työ on muutettava pdf-muotoon ennen kirjastolle luovuttamista. Ohjeet löytyvät kirjaston kotisivulta kohdasta Opinnäytetyön muuttaminen pdf-muotoon. Työ julkaistaan TOKI-verkkokirjastossa.

 

TEKIJÄ/TEKIJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Jos tekijöitä on useampi kuin kaksi, merkitse lisätekijät LISÄTIETOJA-kenttään

TEKIJÄ 1:

TEKIJÄ 2:

TEOKSEN TIEDOT

SOPIMUSEHDOT

TEKIJÄN VELVOLLISUUDET
Opinnäytetyön/raportin tekijä vastaa siitä, että teksti on sama, jonka hän on luovuttanut Tampereen seudun ammattiopiston asianomaisille ja opinnäytetyön/raportin ohjaajalle. Tekijä itse on vastuussa tekstin sisällöstä ja siitä, että opinnäytetyö/raportti ei sisällä mitään sellaista aineistoa, joka voisi loukata jonkun toisen henkilön tai yhteisön oikeuksia. Tekijä vastaa myös mahdollisista kolmansien osapuolten vaateista.

KORVAUKSET
Tampereen seudun ammattiopisto ei maksa korvausta opinnäytteen/raportin tekijälle eikä peri maksua sen verkkokäytöstä.

TEKIJÄNOIKEUS
Teoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle. Tampereen seudun ammattiopistolla on oikeus opinnäytteen/raportin kopioimiseen sopivassa muodossa pitkäaikaissäilytystä varten.

KIRJASTON VELVOLLISUUDET
Kirjasto huolehtii siitä, että sille luovutettu opinnäytetyö/raportti luetteloidaan asianmukaisesti kirjastotietokantaan.

HYVÄKSYN, ETTÄ OPINNÄYTETYÖNI ON JULKISESTI VERKOSSA SAATAVILLA

Tietojen lähetys