Joukkoliikennekysely - Lempäälän keskustaajaman ja Vesilahden linjasto

 

Lempäälän keskustaajamaa palvelevien joukkoliikennelinjojen 71 Lempäälä - Tampere (-Nokia), 71B Lempäälä - Ideapark - Tampere ja Vesilahtea palvelevan linjan 54 Narva - Vesilahti - Lempäälä - Tampere liikennöintisopimukset päättyvät 30.6.2014. Joukkoliikenneviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikkö suunnittelee yhdessä Lempäälän ja Vesilahden kuntien kanssa uutta 1.7.2014 käyttöön otettavaa joukkoliikennelinjastoa.

 

Suunnittelualueena on nyt Lempäälän nauhataajama Sääksjärveltä Hakkarin kautta keskustaan sekä liikenne Vesilahden suuntaan. Valkeakoskelta Lempäälän kautta Tampereelle liikennöivien linjojen 51, 52 ja 53 liikennöintisopimukset päättyvät vasta vuosina 2016 ja 2018, joten niiden liikenne suunnitellaan yksityiskohtaisesti myöhemmin.

 

Suunnitelman mukaan Lempäälän ja Vesilahden keskustaajamien joukkoliikennepalvelut koostuisivat kesästä 2014 alkaen seuraavista linjoista:

 

71 Tampere - Lempäälä - Haurala

- liikennöi joko nykyisellä vuoromäärällä ja nykyisellä reitillä (vaihtoehto PSA/A) TAI

- liikennöi nykyisellä vuoromäärällä, mutta reitti Sääksjärven ja Tampereen välillä kulkee moottoritietä pitkin (vaihtoehto PSA/B)

 

54 Tampere - Ideapark - Lempäälä - Vesilahti

- M-L  60 min välein molempiin suuntiin

- väli Tampere - Ideapark moottoritietä

- Linjat 54 ja 71B yhdistetään

- Linja kulkee nykyisen linjan 71B kaltaisella aikataululla linjan 54 reittiä Vesilahdelle asti

- sunnuntaisin ei liikennettä

- vuoroja Vesilahdelta noin 50 % enemmän kuin nykyisin

- Lempäälän ja Tampereen välillä nykyinen vuoromäärä

 

26 Höytämö/Sääksjärvi - Tampere, Keskustori - Kaarila

- M-S 30 min välein

- nykyisen linjan 26 kaltainen aikataulu

- reitti nykyinen Tampereen puolella

- vaihdottomat yhteydet Höytämöstä Tampereelle

- liikennöintiajat laajemmat kuin nykyisellä Höytämö-Sääksjärvi syöttöliikenteellä

 

51, 52, 53 Tampere - Lempäälä - Valkeakoski

 - liikennöidään kuten nykyisin

 

Narva - Vesilahti (- Koskenkylä -) Lempäälä

- M-P Narvasta ja Koskenkylästä tarvittavia koulumatka- ja asiointiyhteyksiä Vesilahdelle ja Lempäälään 

 

linjakartta

Toivomme rakentavaa palautetta suunnitelluista linjastoratkaisuista.

 

 

Palaute linjastosuunnitelmasta

Vastaajan taustatiedot

Sukupuoli
nainen mies
vastaajan sukupuoli
Ikäryhmä
alle 15 15-17 18-29 30-44 45-63 yli 63
vastaajan ikäryhmä
Asuinkunta
vastaajan vakituinen asuinkunta
Joukkoliikenteen käyttö
päivittäin tai lähes päivittäin vähintään kerran viikossa vähintään kerran kuukaudessa vähintään kerran vuodessa en lainkaan
Käytän joukkoliikennettä Lempäälän tai Vesilahden sisäisillä matkoilla?
Millaisilla matkoilla käytät joukkoliikennettä Lempäälän tai Vesilahden sisäisillä matkoilla? (voit valita useita)
Joukkoliikenteen käyttö
päivittäin tai lähes päivittäin vähintään kerran viikossa vähintään kerran kuukaudessa vähintään kerran vuodessa en lainkaan
Käytän joukkoliikennettä kuntarajan ylittävillä matkoilla?
Millaisilla matkoilla käytät joukkoliikennettä kuntarajan ylittävillä matkoilla? (voit valita useita)
Kuntarajan ylittävät joukkoliikennematkani suuntautuvat yleensä

Tietojen lähetys