Kaupungin nimeämien yhteisöjäsenien yhteystiedot

Tampereen kaupungin yhteisöihin nimeämän henkilön  yhteystietojen ilmoittaminen (esim.  yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset).

 

Henkilötiedot

Yhteystiedot

Tytäryhteisöt

Osakkuusyhteisöt ja muut omistusyhteisöt

Yhdistykset

Suostumus tietojen käyttämiseen

Annan suostumukseni yhteystietojeni luovuttamiseen yhteisölle, johon olen tullut valituksi, kokoustoimintaa varten.

valitse aika kalenterista

Informointi tietojen käsittelystä

Henkilötietolain (523/1999) 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain mukainen suostumus tietojen luovuttamiseen kopioina, tulosteena ja sähköisessä muodossa.

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekistereihin. Tätä koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastusoikeutta ja virheenoikaisua koskeva pyyntö tulee tehdä rekisteriasioiden hoitajalle.

Kustakin rekisteristä on laadittu rekisteriseloste, josta ilmenee rekisteriasioiden hoitaja, rekisterin nimi, kuvaus rekisterin tiedoista, säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteet ovat jokaisen saatavilla kunkin toimialan henkilöstö- ja palkkiolaskenta-asioita hoitavilta henkilöiltä.

Tietojen lähetys