Valtuustoaloitteen tekeminen sähköisesti

Valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista siitä puheenjohtajalle tai sähköisesti sihteeristölle ennakkoon ilmoitettuaan. Tämä lomake toimii ilmoituksena ja menee tiedoksi päätösvalmisteluun. Allekirjoitettu aloite tulee jättää sihteeristölle kokouksessa.

 

Valtuustoaloite

Valtuustoaloitteen jättäjän yhteystiedot

valitse aika kalenterista

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet

Teidät on merkitty Tampereen kaupungin luottamushenkilörekisteriin. Rekisteristä laadittu tietosuojaseloste sekä ”rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Tampereen kaupungin henkilörekistereissä” on luettavissa osoitteessa https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/verkkoasiointi/tietosuoja

Tietojen lähetys