Asiakaspalaute Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Olisimme kiinnostuneita saamaan sinulta palautetta saamastasi palvelusta, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Pyydämme Sinua arvioimaan saamaasi palvelua muutaman väittämän avulla, jotka ovat käytössä Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa.

Henkilö- ja osoitetiedot eivät näy palautteessa.

 

Taustatiedot

Vastaaja
Olen perheen
Asuinalue
Asun
muualla, missä?
Tieto
Sain tiedon palvelusta
muualta, mistä?
Palvelu, jota palautteeni koskee
Voit valita vain yhden palvelun, josta antaa palautetta

Arvio palvelusta

Arvioi asteikolla 1 - 5 (1= Ei ja 5 = Kyllä) seuraavia asioita
1 2 3 4 5
Olen saanut riittävästi tietoa ja neuvontaa
Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi
Olen saanut asiallista kohtelua
Saamani palvelu on ollut asiantuntevaa
Olen saanut palvelua riittävän nopeasti
Olen voinut osallistua nykyisen palveluni suunnitteluun ja arviointiin
Saamani palvelu on vastanut tarpeitani
Saamani palvelu on parantanut elämäntilannettani
Arvioi asteikolla 4 - 10 ( 4 = huono ja 10 = erinomainen) saamasi palvelua ja omaa tilannettasi
4 5 6 7 8 9 10
Yleisarvioni palvelusta on
Tilanne ennen työn alkamista
Tilanne nyt

Tietojen lähetys

Kiitos palautteesta.