Antaverkan leiri- ja kurssikeskuksen varauslomake

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Tällä lomakkeella Tampereen kaupungin nuorisopalvelut kerää tietoja Antaverkan leiri- ja kurssikeskuksen varaamista varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä julkaista missään.

Rekisterinpitäjä

Nuorisopalvelut

Puutarhakatu 11, 33210 TAMPERE

nuorisopalvelut(a)tampere.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Kalmakurki

Satakunnankatu 13, 33100 TAMPERE

etunimi.sukunimi@tampere.fi / 040 717 7860

Rekisterin nimi

Antaverkan leiri- ja kurssikeskuksen varaus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Leirikeskuksen varaajan yhteystietojen kerääminen yhteydenpitoa ja laskutusta varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.