Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 14.04.2020 - 15.05.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu
Aasian tutkimuksen perusteet: Johdatus Kaakkois-Aasiaan ja sen tutkimukseen 24.04.2020 - 30.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet 25.04.2020 - 02.06.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu
Biologia - BI02 Ekologia ja ympäristö 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 23.07.2020 - 30.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 03.08.2020 - 10.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 27.07.2020 - 10.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE1 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE2 10.08.2020 - 26.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 10.08.2020 - 09.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englanti - ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Oral Skills in English (2 op) - KENG9111 - kevät 2020 20.05.2020 - 15.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Työelämän tekstit - KKENVAL9 10.08.2020 - 11.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Espanja I - KKES1 18.05.2020 - 29.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Espanja II - KKES2 03.08.2020 - 07.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Espanja III - KKES3 01.06.2020 - 01.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito - KKES5 19.05.2020 - 25.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Filosofia - FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Filosofia - FI2 Etiikka 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Fysiikan kertauskurssi abiturienteille 27.07.2020 - 04.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Historia - HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Historia - HI2 Kansainväliset suhteet 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Historia - HI3 Itsenäisen Suomen historia 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 20.07.2020 - 28.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 (verkkokurssi) 04.08.2020 - 01.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 1 18.05.2020 - 24.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 11.08.2020 - 10.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeistason keskustelukurssi 20.05.2020 - 11.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi I 11.05.2020 - 11.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II 27.07.2020 - 27.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Johdanto IoT-projekteihin 14.04.2020 - 28.04.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu
Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01 01.06.2020 - 01.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KASP1 27.07.2020 - 30.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KASP2 01.06.2020 - 04.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatustieteellinen tutkimus - KASP5 10.08.2020 - 18.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op 01.06.2020 - 31.12.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KASP3 17.06.2020 - 30.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 23.07.2020 - 31.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi I 19.05.2020 - 18.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II 04.08.2020 - 02.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Korean alkeiskurssi 1 21.05.2020 - 02.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Korean alkeiskurssi 2 06.08.2020 - 03.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Maantieteen kertauskurssi abiturienteille 23.07.2020 - 30.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1 02.06.2020 - 08.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka - MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka - MAB05 Tilastot ja todennäköisyys 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka - MAB06 Talousmatematiikka 01.06.2020 - 16.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Molekyylibiologian laboratoriokurssi lukiolaisille 24.04.2020 - 26.04.2020 Tampereen yliopisto, Juniversity
Opetus ja ohjaus - KASP4 08.06.2020 - 16.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 2 04.08.2020 - 08.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 22.07.2020 - 29.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 21.07.2020 - 29.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ranska I - KKRA1 18.05.2020 - 25.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ranska II - KKRA2 10.08.2020 - 07.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi - KKRAVAL1 26.05.2020 - 16.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsi - RUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2 26.05.2020 - 16.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 11.08.2020 - 10.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Saksa I - KKSA1 25.05.2020 - 25.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Saksa II - KKSA2 10.08.2020 - 08.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1 08.06.2020 - 24.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1 03.08.2020 - 20.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 24.08.2020 - 10.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2020 04.05.2020 - 26.05.2020 Tampereen kesäyliopisto
Teollisuustalouden perusteet - TTA-11011 04.06.2020 - 30.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille 27.07.2020 - 31.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Uskonto - UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä I - KKVE1 18.05.2020 - 24.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II - KKVE2 04.08.2020 - 08.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä V - Luemme ja keskustelemme venäjäksi - KKVE5 14.05.2020 - 30.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 29.07.2020 - 07.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 03.08.2020 - 31.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 (verkkokurssi) 03.08.2020 - 31.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaoppi - YH1 Suomalainen yhteiskunta 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaoppi - YH2 Taloustieto 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaoppi - YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 01.06.2020 - 17.06.2020 Tampereen kesäyliopisto