Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 02.09.2019 - 18.11.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 17.07.2019 - 24.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2, ryhmä A 25.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 01.08.2019 - 29.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op 04.10.2019 - 19.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 06.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Reading and writing skills in English (3 op) - KENG9112 - syksy 2019 05.10.2019 - 31.12.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Professional Writing - KKENVAL9 01.08.2019 - 04.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Society and State (3 op) - KENG9217 - kevät 2020 07.01.2020 - 09.02.2020 Tampereen kesäyliopisto
Erityispedagogiikan perusteet ERIP101 16.09.2019 - 31.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanja II - KKES2 30.07.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanja IV - KKES4 05.08.2019 - 02.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Fysiikan kertauskurssi abiturienteille 25.07.2019 - 02.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 15.07.2019 - 25.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 17.07.2019 - 31.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 26.08.2019 - 21.10.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Italian alkeiskurssi 2 (3 op) 05.08.2019 - 28.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II 29.07.2019 - 29.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus oikeustieteeseen (5 op) 16.09.2019 - 22.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Johdon laskentatoimi (3op) - LASK2048 - SYKSY 2019 04.11.2019 - 19.11.2019 Tampereen kesäyliopisto
Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2019 26.09.2019 - 10.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kansainvälinen oikeus (6 op) 09.11.2019 - 30.03.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kansantalous (verkkokurssi) 21.10.2019 - 21.12.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - KASP1 29.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - KASP5 05.08.2019 - 15.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (verkkokurssi) 01.10.2019 - 30.12.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 16.07.2019 - 24.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 16.07.2019 - 30.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II 06.08.2019 - 04.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op) LASK1003 - SYKSY 2019 03.10.2019 - 31.12.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) LASK1002 - SYKSY 2019 03.10.2019 - 23.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Korean alkeiskurssi 2 05.08.2019 - 26.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Maantieteen kertauskurssi abiturienteille 29.07.2019 - 02.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Markkinoinnin perusteet (7 op) MARK1006 - syksy 2019 23.09.2019 - 10.11.2019 Tampereen kesäyliopisto
Mediahistoria 19.08.2019 - 30.09.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Mekaniikka (verkkokurssi) 01.09.2019 - 23.10.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op) 04.02.2020 - 15.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 2 05.08.2019 - 26.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 25.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 24.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ranska II - KKRA2 06.08.2019 - 03.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen alkeiskurssi I 10.09.2019 - 17.12.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kieliopin perusteet (verkkokurssi) 16.09.2019 - 15.11.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ravitsemustieteen perusteet 4 op 20.09.2019 - 26.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Relationship Marketing (7 op) MARK1002 - syksy 2019 11.11.2019 - 19.01.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 06.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Saksa II - KKSA2 05.08.2019 - 03.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1 12.08.2019 - 02.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1 / Finnish Elementary Course 1 - KKSU1 29.07.2019 - 15.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 / Finnish Elementary Course 2 - KKSU2 19.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen jatkokurssi 2 - KKSU6 / Finnish Advanced Course 2 - KKSU6 24.06.2019 - 22.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Talousmatematiikan perusteet 5 op - ORMS1030 - syksy 2019 16.09.2019 - 27.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Terapeuttisen harjoittelun perusteet 16.03.2020 - 23.05.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 22.07.2019 - 26.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 29.07.2019 - 02.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Tilastotieteen perusteet 5 op, STAT 1030 - kevät 2020 27.01.2020 - 05.04.2020 Tampereen kesäyliopisto
Valtiosääntöoikeus (7 op) 13.03.2020 - 10.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II - KKVE2 06.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen valmentava kurssi - KKVEPRE1 07.08.2019 - 04.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 24.07.2019 - 05.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 12.08.2019 - 09.09.2019 Tampereen kesäyliopisto