Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Akateemiset viestintätaidot 3 op - KSUO9000 - kevät 2021 18.01.2021 - 14.03.2021 Tampereen kesäyliopisto
Digitaaliset yleistaidot: teema 4, Itsenäinen projekti, 1.1.-1.5.2021 01.01.2021 - 01.05.2021 Tampereen yliopisto
Englanti, Business Communication 3 op - KENG9219 - kevät 2021 08.03.2021 - 30.04.2021 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Reading and Writing Skills in English (3 op) - KENG9112 - kevät 2021 25.01.2021 - 28.02.2021 Tampereen kesäyliopisto
Human Rights Law, Lectures, 19.1.-23.2.2021 19.01.2021 - 23.02.2021 Tampereen yliopisto
Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta - green care (3 op) 13.02.2021 - 20.03.2021 Tampereen kesäyliopisto
Ihminen ja ympäristö BENP1005 (5 op) 10.02.2021 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Inledning till juridisk svenska (2 op) 03.05.2021 - 31.05.2021 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, Verkko-opetus, 8.3.-11.5.2021 08.03.2021 - 11.05.2021 Tampereen yliopisto
Johdon laskentatoimi (3op) - LASK2048 - SYKSY 2020 02.11.2020 - 17.11.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kansainvälinen oikeus (6 op) 11.03.2021 - 09.08.2021 Tampereen kesäyliopisto
Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta, Verkko-opetus, 8.3.-1.6.2021 08.03.2021 - 01.06.2021 Tampereen yliopisto
Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia PSYP140 (5 op) 08.03.2021 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Luonnon monimuotoisuus BENP1004 (5 op) 09.01.2021 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Neuropsykologia I, Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet PSYP120 (5 op) 09.11.2020 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Oikeushistoria (6 op) 12.03.2021 - 16.08.2021 Tampereen kesäyliopisto
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op) 03.02.2021 - 16.06.2021 Tampereen kesäyliopisto
Persoonallisuuspsykologia I PSYP130 (5 op) 11.01.2021 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian tutkimusmenetelmät I, PSYP201 5 op 19.04.2021 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Rahoituksen perusteet (4 op) - LASK1008 - KEVÄT 2021 11.01.2021 - 26.01.2021 Tampereen kesäyliopisto
Ravitsemus ja liikunta 4 op 05.03.2021 - 27.03.2021 Tampereen kesäyliopisto
Relationship Marketing (7 op) MARK1002 - syksy 2020 09.11.2020 - 24.01.2021 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsia kauppatieteilijöille (5 op) - KRUO9111 - kevät 2021 19.01.2021 - 08.03.2021 Tampereen kesäyliopisto
Solun elämä BENP1003 (5 op) 16.11.2020 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet (3 op) - TOIK1016 - syksy 2020 14.12.2020 - 16.12.2020 Tampereen kesäyliopisto
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op) - TOIK1017 - kevät 2021 12.04.2021 - 31.07.2021 Tampereen kesäyliopisto
Tieteenfilosofia ja viestinnän etiikka (5 op) 08.03.2021 - 15.05.2021 Tampereen yliopisto
Tilastotieteen perusteet 5 op, STAT 1030 - kevät 2021 27.01.2021 - 27.03.2021 Tampereen kesäyliopisto
Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (5 op) - TUTU1 14.01.2021 - 25.02.2021 Tampereen kesäyliopisto
Työoikeus (7 op) 21.11.2020 - 09.06.2021 Tampereen kesäyliopisto
Valtiosääntöoikeus (7 op) 26.02.2021 - 09.08.2021 Tampereen kesäyliopisto

Saavutettavuusseloste