Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 18.04.2018 - 31.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 21.03.2018 - 03.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 21.04.2018 - 12.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet 02.05.2018 - 31.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Englanti, Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille (2 op) - KENG9111 - kevät 2018 07.05.2018 - 30.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Finnish Elementary Course 2 (taught in 4. period) 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 4 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 03.04.2018 - 22.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Insinöörimatematiikka X 2 05.03.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Johdanto IoT-projekteihin 16.04.2018 - 13.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Johdatus liiketoimintaosaamiseen LIIK1200 (5 op) - kevät 2018 05.04.2018 - 24.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan - luennot 07.03.2018 - 26.04.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, IV-periodi 12.03.2018 - 21.05.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, verkko-opetus, IV-periodi 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 15.03.2018 - 30.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Laaja kemia 3 05.03.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
LUMATE-kurssi 2018 10.04.2018 - 17.05.2018 LUMATE-keskus
Matematiikka 4 05.03.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Mekaniikka 02.04.2018 - 27.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Molekyylibiologian perusteet -laboratoriokurssi 27.04.2018 - 29.04.2018 LUMATE-keskus
Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 04.04.2018 - 23.05.2018 Tampereen yliopisto
Ranskan kieliopin perusteet 10.09.2018 - 16.11.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Regional Challenges to Multilateralism 12.03.2018 - 03.05.2018 Tampereen yliopisto
Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2018 06.04.2018 - 05.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Tietotekniikkataidot (kevät) 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Urheilujohtaminen (6 op) - AY5215601- kevät 2018 08.03.2018 - 31.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Working English for Engineers 10.04.2018 - 05.06.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Workshop in Media Literacies (SOMEJAM 2018) 13.04.2018 - 15.04.2018 Tampereen yliopisto