Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 18.07.2018 - 25.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 23.07.2018 - 06.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op 27.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE2 05.06.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 06.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Professional Writing - KKENVAL9 01.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Erityispedagogiikan perusteet ERIP101 17.09.2018 - 31.10.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja II - KKES2 06.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja IV - KKES4 30.07.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Fysiikan kertauskurssi abiturienteille 30.07.2018 - 07.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 18.07.2018 - 27.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 24.07.2018 - 03.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta 09.02.2019 - 16.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 1 (kesä 2018) 28.05.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 (kesä 2018) 06.08.2018 - 29.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II (kesä 2018) 30.07.2018 - 30.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01 04.06.2018 - 06.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus oikeustieteeseen (5 op) 17.09.2018 - 15.10.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdon laskentatoimi (3op) - LASK2048 - SYKSY 2018 01.11.2018 - 21.11.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2018 19.09.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - KASP1 30.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - KASP5 06.08.2018 - 16.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta - KASP2 28.05.2018 - 31.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (kesä 2018) 28.05.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kehitys, kasvatus ja elämänkulku - KASP3 19.06.2018 - 28.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 - TÄYNNÄ 19.07.2018 - 27.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 - TÄYNNÄ 30.07.2018 - 07.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 19.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kielten ja matematiikan lukiolais- ja abikurssit kesällä 2018 04.06.2018 - 03.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II (kesä 2018) 07.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op) LASK1003 - SYKSY 2018 26.09.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) LASK1002 SYKSY 2018 26.09.2018 - 11.10.2018 Tampereen kesäyliopisto
Lausekielinen ohjelmointi I (kesä 2018) 06.06.2018 - 19.07.2018 Tampereen yliopisto
Liikunnan turvallisuus 4 op 01.11.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1 04.06.2018 - 15.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Opetus, ohjaus, oppiminen - KASP4 04.06.2018 - 12.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 2 02.08.2018 - 23.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 TÄYNNÄ 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranska II - KKRA2 06.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kieliopin perusteet 10.09.2018 - 16.11.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2 29.05.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 07.08.2018 - 06.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksa II - KKSA2 07.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1 29.05.2018 - 19.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
SPSS:n perusteet - MTTTY1 11.06.2018 - 14.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1 / Finnish Elementary Course 1 - KKSU1 30.07.2018 - 15.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 / Finnish Elementary Course 2 - KKSU2 20.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 30.07.2018 - 06.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 13.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Tietokantojen perusteet (kesä 2018) 05.06.2018 - 17.07.2018 Tampereen yliopisto
Tilastotieteen johdantokurssi - MTTTP1 30.05.2018 - 08.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II - KKVE2 02.08.2018 - 04.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen valmentava kurssi - KKVEPRE1 08.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 - TÄYNNÄ 30.07.2018 - 08.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 14.08.2018 - 11.09.2018 Tampereen kesäyliopisto