Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 23.07.2020 - 30.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 03.08.2020 - 10.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 27.07.2020 - 13.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE2 10.08.2020 - 26.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 10.08.2020 - 09.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Työelämän tekstit - KKENVAL9 10.08.2020 - 11.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Espanja II - KKES2 03.08.2020 - 07.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Fysiikan kertauskurssi abiturienteille 27.07.2020 - 04.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 20.07.2020 - 28.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 (verkkokurssi) 04.08.2020 - 01.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 01.09.2020 - 31.10.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu
Italian alkeiskurssi 2 11.08.2020 - 10.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi I 22.06.2020 - 23.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II 30.07.2020 - 31.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus oikeustieteeseen (5 op) 14.09.2020 - 17.01.2021 Tampereen kesäyliopisto
Johdon laskentatoimi (3op) - LASK2048 - SYKSY 2020 02.11.2020 - 17.11.2020 Tampereen kesäyliopisto
Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2020 29.09.2020 - 31.12.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KASP1 27.07.2020 - 30.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatustieteellinen tutkimus - KASP5 10.08.2020 - 18.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KASP3 17.06.2020 - 30.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 23.07.2020 - 31.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II 04.08.2020 - 02.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) LASK1002 - SYKSY 2020 01.10.2020 - 28.10.2020 Tampereen kesäyliopisto
Korean alkeiskurssi 2 06.08.2020 - 03.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Lasten ja nuorten fysioterapia 24.08.2020 - 21.09.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu
Maantieteen kertauskurssi abiturienteille 23.07.2020 - 30.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Mekaniikka (verkkokurssi) 07.09.2020 - 30.10.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu
Molekyylibiologian laboratoriokurssi lukiolaisille 28.08.2020 - 30.08.2020 Tampereen yliopisto, Juniversity
Opetus ja ohjaus - KASP4 08.06.2020 - 16.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 2 04.08.2020 - 08.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 22.07.2020 - 29.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 21.07.2020 - 29.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Rahoituksen perusteet (4 op) - LASK1008 - KEVÄT 2021 13.01.2021 - 28.01.2021 Tampereen kesäyliopisto
Ranska II - KKRA2 10.08.2020 - 07.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ravitsemustieteen perusteet 4 op 18.09.2020 - 17.10.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsia kauppatieteilijöille (5 op) - KRUO9111 - kevät 2021 19.01.2021 - 08.03.2021 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2, ryhmä 2 04.06.2020 - 25.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 11.08.2020 - 10.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Saksa II - KKSA2 10.08.2020 - 08.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1 08.06.2020 - 24.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1 03.08.2020 - 20.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 24.08.2020 - 10.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen jatkokurssi 1 - KKSU5 08.06.2020 - 25.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen jatkokurssi 2 - KKSU6 29.06.2020 - 23.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Teollisuustalouden perusteet - TTA-11011 04.06.2020 - 30.06.2020 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille 27.07.2020 - 31.07.2020 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II - KKVE2 04.08.2020 - 08.09.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 29.07.2020 - 07.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 03.08.2020 - 31.08.2020 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 (verkkokurssi) 03.08.2020 - 31.08.2020 Tampereen kesäyliopisto