Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 18.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 19.03.2019 - 28.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Analyyttinen kemia 07.02.2019 - 04.04.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 20.04.2019 - 11.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet 01.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Englanti, Business Communication 3 op - KENG9219 - kevät 2019 27.03.2019 - 19.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Reading and writing skills in English (3 op) - KENG9112 - kevät 2019 02.02.2019 - 31.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Oral Skills in English (2 op) - KENG9111 - kevät 2019 13.02.2019 - 18.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Society and State (3 op) - KENG9217 - kevät 2019 28.01.2019 - 21.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
EU ja Länsi-Balkan: ehdollistettua demokratiaa ja valtionrakennusta 04.03.2019 - 15.04.2019 Tampereen yliopisto
Euroopan parlamentin vaalit 2019 24.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 2 (taught in 4. period) 05.03.2019 - 03.05.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 4 04.03.2019 - 16.04.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Survival Course 24.01.2019 - 02.05.2019 Tampereen yliopisto
Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta (3 op) 09.02.2019 - 16.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 01.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Insinöörimatematiikka X 2 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Italia: Romolo - käytännön italiaa verkossa (3 op) 28.01.2019 - 19.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 (3 op) 22.01.2019 - 16.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian jatkokurssi 2 (3 op) 21.01.2019 - 15.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II 22.01.2019 - 07.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen jatkokurssi I 23.01.2019 - 03.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen jatkokurssi III 21.01.2019 - 01.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 04.03.2019 - 06.05.2019 Tampereen yliopisto
Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan - luennot 05.03.2019 - 02.05.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, IV-periodi 11.03.2019 - 20.05.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta, verkko-opetus 16.03.2019 - 31.05.2019 Tampereen yliopisto
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 01.03.2019 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Kiinan kielen alkeiskurssi II 22.01.2019 - 23.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen jatkokurssi II 23.01.2019 - 24.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Konetekniikan projektit 18.01.2019 - 04.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Laaja kemia 3 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Markkinaoikeus (7 op) TOIK2039 - kevät 2019 25.03.2019 - 26.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka 4 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Mekaniikka 25.03.2019 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Moniulotteinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 23.01.2019 - 31.05.2019 Tampereen yliopisto
Oikeushistoria (6 op) 04.03.2019 - 27.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Opetus, ohjaus, oppiminen - Luennot (1 op) EDUn opiskelijoille TAI luennot (1 op) ja kirjatentti (4 op) opintojakson valinnaisena suorittaville 11.02.2019 - 06.03.2019 Tampereen yliopisto
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op) 04.02.2019 - 12.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 05.03.2019 - 21.05.2019 Tampereen yliopisto
Portugalin jatkokurssi 2 26.01.2019 - 30.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ravitsemus ja liikunta 4 op 08.02.2019 - 16.02.2019 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - Interkulturelles Training 18.03.2019 - 17.05.2019 Tampereen yliopisto
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op) - TOIK1017 - kevät 2019 26.04.2019 - 27.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Teollisuusseminaarit 01.02.2019 - 01.02.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 02.02.2019 - 18.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Tietotekniikkataidot (kevät) 04.03.2019 - 27.05.2019 Tampereen yliopisto
Tilastotieteen perusteet 5 op, STAT 1030 - kevät 2019 28.01.2019 - 07.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä I 05.03.2019 - 07.05.2019 Tampereen yliopisto
Working English for Engineers 01.04.2019 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Workshop in Media Literacies (SOMEJAM 2019) 11.04.2019 - 13.04.2019 Tampereen yliopisto