Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 18.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Aktuelle Texte aus Presse und Studium 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 19.03.2019 - 28.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 20.04.2019 - 11.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet 01.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Deutsch im Alltag und Studium 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Englanti, Business Communication 3 op - KENG9219 - kevät 2019 27.03.2019 - 19.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Reading and writing skills in English (3 op) - KENG9112 - kevät 2019 02.02.2019 - 31.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Oral Skills in English (2 op) - KENG9111 - kevät 2019 13.02.2019 - 18.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Society and State (3 op) - KENG9217 - kevät 2019 28.01.2019 - 21.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanja I 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Espanja II 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Espanja III 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Espanja IV 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Espanjan kielen alkeiskurssi II 17.01.2019 - 02.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanjan kielen jatkokurssi II 14.01.2019 - 06.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
EU ja Länsi-Balkan: ehdollistettua demokratiaa ja valtionrakennusta 04.03.2019 - 04.04.2019 Tampereen yliopisto
European, Eurasian and Global Energy Policies 10.01.2019 - 28.02.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Advanced Course 2 (taught in Finnish) 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 1 (taught in 3. period) 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 2 (taught in 4. period) 04.03.2019 - 26.05.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 3 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 4 04.03.2019 - 26.05.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Reading Comprehension and Conversation Course 2 (taught in Finnish) 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Survival Course 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 11.01.2019 - 26.04.2019 Tampereen yliopisto
Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Yleinen kielitiede 10.01.2019 - 25.04.2019 Tampereen yliopisto
Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta (3 op) 09.02.2019 - 16.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Insinöörikemia 07.01.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 01.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Insinöörimatematiikka X 1 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Insinöörimatematiikka X 2 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Italia: Romolo - käytännön italiaa verkossa (3 op) 28.01.2019 - 19.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 (3 op) 22.01.2019 - 16.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian jatkokurssi 2 (3 op) 21.01.2019 - 15.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II 22.01.2019 - 07.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen jatkokurssi I 23.01.2019 - 03.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen jatkokurssi III 21.01.2019 - 01.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus espanjalaiseen kulttuuriin 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan - luennot 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 17.01.2019 - 30.04.2019 Tampereen yliopisto
Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan - luennot 04.03.2019 - 02.05.2019 Tampereen yliopisto
Kansainvälisen politiikan johdantokurssi (kaikki opiskelijat) 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - Luennot ja kirjallisuus 07.01.2019 - 28.01.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, III-periodi 07.01.2019 - 18.03.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, IV-periodi 04.03.2019 - 26.05.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, verkko-opetus, III-periodi 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta, verkko-opetus 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op 15.01.2019 - 04.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kielioppi I/Språkets strukturer I 08.01.2019 - 23.04.2019 Tampereen yliopisto
Kiina I 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Kiina II 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Kiina III 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II 22.01.2019 - 23.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen jatkokurssi II 23.01.2019 - 24.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kommunikationstraining I 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Kommunikationstraining II 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Konetekniikan projektit 18.01.2019 - 04.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Laaja kemia 2 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Laaja kemia 3 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Lesen, Verstehen, Schreiben 04.03.2019 - 26.05.2019 Tampereen yliopisto
Lineaarialgebra 1A 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Markkinaoikeus (7 op) TOIK2039 - kevät 2019 25.03.2019 - 26.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka 3 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Matematiikka 4 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Mekaniikka 25.03.2019 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Moniulotteinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Oikeushistoria (6 op) 04.03.2019 - 27.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Opetus, ohjaus, oppiminen - Luennot (1 op) EDUn opiskelijoille TAI luennot (1 op) ja kirjatentti (4 op) opintojakson valinnaisena suorittaville 11.02.2019 - 06.03.2019 Tampereen yliopisto
Opetus, ohjaus, oppiminen, verkko-opetus 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Opimme lisää venäjän kielen suullisia taitoja 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op) 04.02.2019 - 12.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Poliittiset aatteet ja ideologiat 09.01.2019 - 13.03.2019 Tampereen yliopisto
Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 04.03.2019 - 26.05.2019 Tampereen yliopisto
Portugalin jatkokurssi 2 26.01.2019 - 30.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Projektinhallinnan valttikortti 10.01.2019 - 30.03.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ranska II 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Ranska III 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Ranska IV 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Ranskan kielen alkeiskurssi II 15.01.2019 - 23.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Ranskan yhteiskunta I / Société française I 07.01.2019 - 29.04.2019 Tampereen yliopisto
Saksa II 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Saksa III 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Saksa IV 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - Interkulturelles Training 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Sosiaalipolitiikka (lähi- ja monimuotokurssi) 15.01.2019 - 09.04.2019 Tampereen yliopisto
Talousoikeuden perusteet (3 op) - TOIK1016 - syksy 2018 13.12.2018 - 15.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op) - TOIK1017 - kevät 2019 26.04.2019 - 27.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Teollisuusseminaarit 01.02.2019 - 01.02.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Teollisuustalouden perusteet 07.01.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Terve ja sairas ihminen 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Tietojohtamisen perusteet 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 02.02.2019 - 18.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Tietotekniikkataidot (kevät) 04.03.2019 - 27.05.2019 Tampereen yliopisto
Tilastotieteen perusteet 5 op, STAT 1030 - kevät 2019 28.01.2019 - 07.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Todennäköisyyslaskenta 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (5 op) - TUTU1 07.01.2019 - 18.02.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Venäjä III 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Venäjä IV 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Venäjän kielen alkeiskurssi II 16.01.2019 - 08.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen jatkokurssi II 15.01.2019 - 07.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen valmentava kurssi 07.01.2019 - 03.03.2019 Tampereen yliopisto
Working English for Engineers 01.04.2019 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteiskunnan mittaaminen (verkkokurssi) 07.01.2019 - 08.03.2019 Tampereen yliopisto
Ympäristötekniikan perusteet 07.01.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto