Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet 02.05.2019 - 28.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Biologia - BI02 Ekologia ja ympäristö 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 17.07.2019 - 24.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 25.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 01.08.2019 - 29.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE1 20.05.2019 - 03.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE2 04.06.2019 - 13.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 06.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Professional Writing - KKENVAL9 01.08.2019 - 04.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Erityispedagogiikan perusteet ERIP101 16.09.2019 - 31.10.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanja I - KKES1 20.05.2019 - 26.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanja II - KKES2 30.07.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanja III - KKES3 14.05.2019 - 27.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanja IV - KKES4 05.08.2019 - 02.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito - KKES5 20.05.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Filosofia - FI02 Etiikka 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Fysiikan kertauskurssi abiturienteille 25.07.2019 - 02.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Historia - HI02 Kansainväliset suhteet 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 15.07.2019 - 25.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 17.07.2019 - 31.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 1 (3 op) 21.05.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 (3 op) 05.08.2019 - 28.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeistason keskustelukurssi 13.05.2019 - 29.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi I 13.05.2019 - 13.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II 29.07.2019 - 29.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01 03.06.2019 - 06.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - KASP1 29.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta - KASP2 27.05.2019 - 03.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op 27.05.2019 - 31.12.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kehitys, kasvatus ja elämänkulku - KASP3 17.06.2019 - 26.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 16.07.2019 - 24.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 16.07.2019 - 30.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kielten ja matematiikan lukiolais- ja abikurssit kesällä 2019 03.06.2019 - 07.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi I 21.05.2019 - 25.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II 06.08.2019 - 04.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Korean alkeiskurssi 1 20.05.2019 - 17.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Korean alkeiskurssi 2 05.08.2019 - 26.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Maantieteen kertauskurssi abiturienteille 29.07.2019 - 02.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1 03.06.2019 - 15.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka - MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka - MAB05 Tilastot ja todennäköisyys 03.06.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Opetus, ohjaus, oppiminen - KASP4 04.06.2019 - 12.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 1 21.05.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 2 05.08.2019 - 26.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 25.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 24.07.2019 - 01.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ranska I - KKRA1 14.05.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ranska II - KKRA2 06.08.2019 - 03.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi - KKRAVAL1 20.05.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsi - RUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2 23.05.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 06.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Saksa I - KKSA1 20.05.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Saksa II - KKSA2 05.08.2019 - 03.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1 27.05.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1 / Finnish Elementary Course 1 - KKSU1 29.07.2019 - 15.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 / Finnish Elementary Course 2 - KKSU2 19.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen jatkokurssi 1 - KKSU5 / Finnish Advanced Course 1 - KKSU5 20.05.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen jatkokurssi 2 - KKSU6 / Finnish Advanced Course 2 - KKSU6 24.06.2019 - 22.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2019 27.05.2019 - 31.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 22.07.2019 - 26.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 29.07.2019 - 02.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä I - KKVE1 14.05.2019 - 27.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II - KKVE2 06.08.2019 - 05.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä V - Luemme ja keskustelemme venäjäksi - KKVE5 13.05.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen valmentava kurssi - KKVEPRE1 07.08.2019 - 04.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Viron peruskurssi VIROP1 20.05.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 24.07.2019 - 05.08.2019 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 12.08.2019 - 09.09.2019 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaoppi - YH01 Suomalainen yhteiskunta 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto