Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 21.04.2018 - 12.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Deutsch im Alltag und Studium 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Englanti, Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille (2 op) - KENG9111 - kevät 2018 14.02.2018 - 28.03.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Yhteiskunta ja valtio (3 op) - KENG9217 - kevät 2018 29.01.2018 - 22.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanjan kielen alkeiskurssi II 22.01.2018 - 14.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanjan kielen jatkokurssi II 16.01.2018 - 26.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Finnish Advanced Course 2 (taught in Finnish) 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 1 (taught in 3. period) 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 2 (taught in 4. period) 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 3 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 4 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Finnish Reading Comprehension and Conversation Course 2 (taught in Finnish) 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Finnish Survival Course 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Ihmisen fysiologia 08.01.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Insinöörikemia 08.01.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Insinöörimatematiikka X 1 08.01.2018 - 02.03.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Insinöörimatematiikka X 2 05.03.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Italia: Romolo - käytännön italiaa verkossa (3 op) 25.01.2018 - 13.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 (3 op) 22.01.2018 - 23.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian jatkokurssi 2 (3 op) 24.01.2018 - 18.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II 10.01.2018 - 11.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen jatkokurssi I 22.01.2018 - 09.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen jatkokurssi III 25.01.2018 - 12.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus espanjalaiseen kulttuuriin 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Johdatus liiketoimintaosaamiseen LIIK1200 (5 op) - kevät 2018 05.04.2018 - 24.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan - luennot 08.01.2018 - 22.02.2018 Tampereen yliopisto
Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan - luennot 07.03.2018 - 26.04.2018 Tampereen yliopisto
Kansainvälisen politiikan johdantokurssi (kaikki opiskelijat) 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - Luennot ja kirjallisuus 08.01.2018 - 31.01.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, III-periodi 08.01.2018 - 19.03.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, IV-periodi 12.03.2018 - 21.05.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, verkko-opetus, III-periodi 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, verkko-opetus, IV-periodi 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta, verkko-opetus 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Kielioppi I/Språkets strukturer I 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II 24.01.2018 - 25.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Klovnerian perusteet 23.02.2018 - 04.03.2018 Tampereen kesäyliopisto
Laaja kemia 2 02.01.2018 - 02.03.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Laaja kemia 3 05.03.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Lineaarialgebra 1A 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Lukuloman 2018 abikurssit Tampereen kesäyliopistossa 19.02.2018 - 09.03.2018 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka 3 08.01.2018 - 02.03.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Matematiikka 4 05.03.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Materiaalit 08.01.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Moniulotteinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 10.01.2018 - 31.05.2018 Tampereen yliopisto
Oikeushistoria (6 op) 05.02.2018 - 15.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Opetus, ohjaus, oppiminen - Luennot (1 op) EDUn opiskelijoille TAI luennot (1 op) ja kirjatentti (4 op) opintojakson valinnaisena suorittaville 12.02.2018 - 07.03.2018 Tampereen yliopisto
Opetus, ohjaus, oppiminen, verkko-opetus 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Opimme lisää venäjän kielen suullisia taitoja 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Poliittiset aatteet ja ideologiat 10.01.2018 - 14.03.2018 Tampereen yliopisto
Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 04.04.2018 - 23.05.2018 Tampereen yliopisto
Ranska II 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Ranska IV 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Ranskan kielen alkeiskurssi II 16.01.2018 - 24.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen jatkokurssi II 16.01.2018 - 08.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Regional Challenges to Multilateralism 12.03.2018 - 03.05.2018 Tampereen yliopisto
Saksa IV 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - Interkulturelles Training 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Sanaston tuntemus/Ordkunskap 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Société française I/ Ranskan yhteiskunta I 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Statiikka 08.01.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Suomi 100 vuotta: Suomen historian linjat ja murrokset 14.02.2018 - 21.03.2018 Tampereen kesäyliopisto
Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2018 06.04.2018 - 05.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Teollisuustalouden perusteet 08.01.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Terve ja sairas ihminen 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Tietojohtamisen perusteet 08.01.2018 - 02.03.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Tietotekniikkataidot (kevät) 05.03.2018 - 27.05.2018 Tampereen yliopisto
Tilastotieteen perusteet 5 op, STAT 1030 - kevät 2018 29.01.2018 - 08.04.2018 Tampereen kesäyliopisto
Todennäköisyyslaskenta 08.01.2018 - 02.03.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (5 op) - TUTU1 08.01.2018 - 19.02.2018 Tampereen kesäyliopisto
Urheilujohtaminen (6 op) - AY5215601- kevät 2018 08.03.2018 - 31.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Venäjä IV 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Venäjän kielen alkeiskurssi II (kevät 2018) 16.01.2018 - 08.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen valmentava kurssi 08.01.2018 - 04.03.2018 Tampereen yliopisto
Workshop in Media Literacies (SOMEJAM 2018) 13.04.2018 - 15.04.2018 Tampereen yliopisto
Yhteiskunnan mittaaminen (verkkokurssi) 08.01.2018 - 05.03.2018 Tampereen yliopisto
Ympäristötekniikan perusteet 08.01.2018 - 11.05.2018 Tampereen teknillinen yliopisto