Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 18.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 19.03.2019 - 28.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 20.04.2019 - 11.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet 01.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Biologia - BI02 Ekologia ja ympäristö 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Business Communication 3 op - KENG9219 - kevät 2019 27.03.2019 - 19.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
EU ja Länsi-Balkan: ehdollistettua demokratiaa ja valtionrakennusta 04.03.2019 - 15.04.2019 Tampereen yliopisto
Euroopan parlamentin vaalit 2019 24.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen yliopisto
Filosofia - FI02 Etiikka 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Finnish Elementary Course 2 (taught in 4. period) 05.03.2019 - 03.05.2019 Tampereen yliopisto
Finnish Elementary Course 4 04.03.2019 - 16.04.2019 Tampereen yliopisto
Historia - HI02 Kansainväliset suhteet 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 01.04.2019 - 31.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Insinöörimatematiikka X 2 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 04.03.2019 - 06.05.2019 Tampereen yliopisto
Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan - luennot 05.03.2019 - 02.05.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, IV-periodi 11.03.2019 - 20.05.2019 Tampereen yliopisto
Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta, verkko-opetus 16.03.2019 - 31.05.2019 Tampereen yliopisto
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 01.03.2019 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Laaja kemia 3 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Markkinaoikeus (7 op) TOIK2039 - kevät 2019 25.03.2019 - 26.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka - MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka - MAB05 Tilastot ja todennäköisyys 03.06.2019 - 18.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka 4 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Mekaniikka 25.03.2019 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Oikeushistoria (6 op) 04.03.2019 - 27.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 05.03.2019 - 21.05.2019 Tampereen yliopisto
Ruotsi - RUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - Interkulturelles Training 18.03.2019 - 17.05.2019 Tampereen yliopisto
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op) - TOIK1017 - kevät 2019 26.04.2019 - 27.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2019 17.05.2019 - 31.07.2019 Tampereen kesäyliopisto
Tietotekniikkataidot (kevät) 04.03.2019 - 27.05.2019 Tampereen yliopisto
Venäjä I 05.03.2019 - 07.05.2019 Tampereen yliopisto
Working English for Engineers 26.03.2019 - 28.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Workshop in Media Literacies (SOMEJAM 2019) 11.04.2019 - 13.04.2019 Tampereen yliopisto
Yhteiskuntaoppi - YH01 Suomalainen yhteiskunta 03.06.2019 - 19.06.2019 Tampereen kesäyliopisto