Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 18.07.2018 - 25.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 TÄYNNÄ 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 23.07.2018 - 06.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op 27.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 06.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Reading and writing skills in English (3 op) - KENG9112 - syksy 2018 06.10.2018 - 09.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Professional Writing - KKENVAL9 01.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Society and State (3 op) - KENG9217 - kevät 2019 28.01.2019 - 21.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Erityispedagogiikan perusteet ERIP101 17.09.2018 - 31.10.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja II - KKES2 06.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja IV - KKES4 30.07.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanjan kielen alkeiskurssi I 11.09.2018 - 11.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanjan kielen jatkokurssi I 10.09.2018 - 17.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Fysiikan kertauskurssi abiturienteille 30.07.2018 - 06.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 18.07.2018 - 27.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 24.07.2018 - 03.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta (3 op) 09.02.2019 - 16.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Ihmisen fysiologia 22.10.2018 - 07.12.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Ihmisen fysiologia (2 op) 08.10.2018 - 06.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Insinöörikemia 07.01.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 27.08.2018 - 22.10.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Insinöörimatematiikka X 1 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Insinöörimatematiikka X 2 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Italia: Remo - käytännön italiaa verkossa 2 (3 op) 10.09.2018 - 17.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 1 (3 op) 11.09.2018 - 04.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 (kesä 2018) 06.08.2018 - 29.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian jatkokurssi 1 (3 op) 17.09.2018 - 10.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi I 11.09.2018 - 18.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II (kesä 2018) 30.07.2018 - 30.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi III 12.09.2018 - 12.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen jatkokurssi II 24.09.2018 - 10.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus oikeustieteeseen (5 op) 17.09.2018 - 15.10.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdon laskentatoimi (3op) - LASK2048 - SYKSY 2018 01.11.2018 - 21.11.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2018 19.09.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kansantalous 22.10.2018 - 23.12.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - KASP1 30.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - KASP5 06.08.2018 - 16.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 01.10.2018 - 30.05.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 - TÄYNNÄ 19.07.2018 - 27.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 - TÄYNNÄ 30.07.2018 - 07.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kemian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 19.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op 01.01.2019 - 31.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi I 11.09.2018 - 11.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II (kesä 2018) 07.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op) LASK1003 - SYKSY 2018 26.09.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) LASK1002 SYKSY 2018 01.10.2018 - 23.10.2018 Tampereen kesäyliopisto
Laaja kemia 1 22.10.2018 - 07.12.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Laaja kemia 2 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Laaja kemia 3 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Liikunnan turvallisuus 4 op 01.11.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Markkinaoikeus (7 op) TOIK2039 - kevät 2019 25.03.2019 - 26.03.2019 Tampereen kesäyliopisto
Markkinointi liiketoiminnan kentässä (7 op) MARK1006 - syksy 2018 26.09.2018 - 11.11.2018 Tampereen kesäyliopisto
Markkinointisuhteiden johtaminen (7 op) MARK1002 - syksy 2018 14.11.2018 - 20.01.2019 Tampereen kesäyliopisto
Matematiikka 1 27.08.2018 - 12.10.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Matematiikka 2 22.10.2018 - 07.12.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Matematiikka 3 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Matematiikka 4 04.03.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Mekaniikka 03.09.2018 - 28.10.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Oikeushistoria (6 op) 01.01.2019 - 31.05.2019 Tampereen kesäyliopisto
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op) 04.02.2019 - 12.06.2019 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 2 02.08.2018 - 23.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin jatkokurssi 1 08.09.2018 - 15.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranska II - KKRA2 06.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen alkeiskurssi I 11.09.2018 - 12.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen jatkokurssi I 12.09.2018 - 19.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kieliopin perusteet 10.09.2018 - 16.11.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 07.08.2018 - 06.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksa II - KKSA2 07.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen jatkokurssi I 13.09.2018 - 13.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen jatkokurssi II 11.09.2018 - 11.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Solun elämä (5 op) 24.10.2018 - 09.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1 / Finnish Elementary Course 1 - KKSU1 30.07.2018 - 15.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 / Finnish Elementary Course 2 - KKSU2 20.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Talousoikeuden perusteet (3 op) - TOIK1016 - syksy 2018 13.12.2018 - 15.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op) - TOIK1017 - syksy 2018 08.10.2018 - 09.10.2018 Tampereen kesäyliopisto
Teollisuustalouden perusteet 27.08.2018 - 07.12.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Teollisuustalouden perusteet 07.01.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 30.07.2018 - 06.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 13.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Tietojohtamisen perusteet 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Tilastotieteen perusteet 5 op, STAT 1030 - kevät 2019 28.01.2019 - 07.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Todennäköisyyslaskenta 22.10.2018 - 07.12.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Todennäköisyyslaskenta 27.08.2018 - 12.10.2018 Tampereen teknillinen yliopisto
Todennäköisyyslaskenta 07.01.2019 - 22.02.2019 Tampereen teknillinen yliopisto
Työoikeus (7 op) 14.11.2018 - 10.04.2019 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II - KKVE2 02.08.2018 - 04.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen alkeiskurssi I 12.09.2018 - 19.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen jatkokurssi I 11.09.2018 - 18.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen valmentava kurssi - KKVEPRE1 08.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 - TÄYNNÄ 30.07.2018 - 08.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 14.08.2018 - 11.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ympäristötekniikan perusteet 07.01.2019 - 26.04.2019 Tampereen teknillinen yliopisto