Opintotarjotin

Voit selata opintojaksoja ja -kokonaisuuksia nimen, ajankohdan tai oppilaitoksen mukaan.

Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi Opinnot alkavat   Opinnot tai opinto-oikeus päättyy Tarjoava oppilaitos
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 18.04.2018 - 31.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 21.03.2018 - 03.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 21.04.2018 - 12.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet 02.05.2018 - 31.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 18.07.2018 - 25.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE1 21.05.2018 - 07.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE2 05.06.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 06.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti, Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille (2 op) - KENG9111 - kevät 2018 07.05.2018 - 30.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Introduction to Academic English - KKENYHT 14.05.2018 - 19.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Englanti: Professional Writing - KKENVAL9 01.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja I - KKES1 22.05.2018 - 19.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja II - KKES2 06.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja III - KKES3 14.05.2018 - 19.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Espanja IV - KKES4 30.07.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Fysiikan kertauskurssi abiturienteille 30.07.2018 - 07.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 18.07.2018 - 27.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 24.07.2018 - 03.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 03.04.2018 - 22.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Italia: Käytännön italian kurssi (kesä 2018) 15.05.2018 - 31.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 1 (kesä 2018) 28.05.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 2 (kesä 2018) 06.08.2018 - 29.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeistason keskustelukurssi (kesä 2018) 14.05.2018 - 04.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi I (kesä 2018) 17.05.2018 - 18.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Japanin kielen alkeiskurssi II (kesä 2018) 30.07.2018 - 30.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdanto IoT-projekteihin 16.04.2018 - 13.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01 04.06.2018 - 06.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Johdatus liiketoimintaosaamiseen LIIK1200 (5 op) - kevät 2018 05.04.2018 - 24.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - KASP1 30.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - KASP5 06.08.2018 - 16.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta - KASP2 28.05.2018 - 31.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (kesä 2018) 28.05.2018 - 31.12.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kehitys, kasvatus ja elämänkulku - KASP3 19.06.2018 - 28.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi I (kesä 2018) 22.05.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Kiinan kielen alkeiskurssi II (kesä 2018) 07.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
LUMATE-kurssi 2018 10.04.2018 - 17.05.2018 LUMATE-keskus
Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1 04.06.2018 - 15.07.2018 Tampereen kesäyliopisto
Mekaniikka 02.04.2018 - 27.05.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Molekyylibiologian perusteet -laboratoriokurssi 27.04.2018 - 29.04.2018 LUMATE-keskus
Opetus, ohjaus, oppiminen - KASP4 04.06.2018 - 12.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 04.04.2018 - 23.05.2018 Tampereen yliopisto
Portugalin alkeiskurssi 1 17.05.2018 - 14.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Portugalin alkeiskurssi 2 02.08.2018 - 23.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 26.07.2018 - 02.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranska I - KKRA1 17.05.2018 - 19.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranska II - KKRA2 06.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi - KKRAVAL1 21.05.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ranskan kieliopin perusteet 10.09.2018 - 16.11.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Ruotsin kielen valmentava kurssi KKRUPRE2 29.05.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 07.08.2018 - 06.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksa I - KKSA1 21.05.2018 - 18.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksa II - KKSA2 07.08.2018 - 03.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksa III - KKSA3 14.05.2018 - 18.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1 29.05.2018 - 19.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
SPSS:n perusteet - MTTTY1 11.06.2018 - 14.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2018 06.04.2018 - 05.05.2018 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 30.07.2018 - 06.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 13.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Tilastotieteen johdantokurssi - MTTTP1 30.05.2018 - 08.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä I - KKVE1 15.05.2018 - 19.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä II - KKVE2 02.08.2018 - 04.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjä V - Luemme ja keskustelemme venäjäksi - KKVE5 14.05.2018 - 20.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Venäjän kielen valmentava kurssi - KKVEPRE1 08.08.2018 - 05.09.2018 Tampereen kesäyliopisto
Viron peruskurssi VIROP1 21.05.2018 - 18.06.2018 Tampereen kesäyliopisto
Working English for Engineers 10.04.2018 - 05.06.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu
Workshop in Media Literacies (SOMEJAM 2018) 13.04.2018 - 15.04.2018 Tampereen yliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 30.07.2018 - 08.08.2018 Tampereen kesäyliopisto
Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 14.08.2018 - 11.09.2018 Tampereen kesäyliopisto