Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5N00BC71-3101


Opintojakson nimi: Mekaniikka


Opintojakson alkamisajankohta: 25.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 30.05.2019


Opetusajat: Opintojakso järjestetään täysin verkko-opiskeluna. Koulutuksen keskimääräinen työmäärä opiskelijalta on noin 80 tuntia.


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Verkko-opinto. Käytössä Moodle-pohjainen tabula.tamk.fi -oppimisympäristö.


Tavoitteet:

Opiskelija osaa:
-käyttää suureita ja yksiköitä
-mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
-pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi
-perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
-tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä


Sisältö:

SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.


Suoritustapa:

Tehtävät verkossa.


Oppimateriaali:

e-kirja. Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Tekniikan kaavasto, Tammertekniikka


Lisätietoja:

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Ilmoittautua voi siis kuka tahansa mekaniikasta kiinnostunut.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2019


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin