Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 131601


Opintojakson nimi: Urheilujohtaminen (6 op) - AY5215601- kevät 2018


Opintojakson alkamisajankohta: 08.03.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2018


Laajuus opintopisteinä: 6


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Itä-Suomen yliopisto – Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Ajankohta

to 8.3. klo 16.30-20.30 (Riku Tapio), päätalo A07

to 15.3. klo 16.30-20.30 (Riku Tapio), päätalo A05

ti 20.3. klo 16.30-20.30 (Riku Laanti), päätalo D14

ke 21.3. klo 16.30-20.30 (Riku Laanti), päätalo A06

 ma 26.3. Klo 16.30-20.30 (Erkki Alaja), päätalo A07

Paikka: Tampereen yliopiston päätalo

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 150€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 60€  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opettajat

KTM Riku Tapio, KTM Erkki Alaja, KTT Riku Laanti

Suoritustapa

Luennot 20 t, tentti.

Arviointi: 0–5

Kuulustelut

tentti: to 12.4. klo 17-21
1. uusinta: ti 15.5. klo 16.30-20.30
2. uusinta: ti 26.6. klo 16.30-20.30

Tavoitteet

Tiedolliset: Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti johtamisen eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija sisäistää urheilujohtamisen erityispiirteet ja ymmärtää urheilukontekstin merkityksen organisaation ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Samalla opiskelija oppii hahmottamaan erityisesti vapaaehtoisten johtamisen, organisoinnin ja motivoinnin kannalta olennaiset tekijät. Opiskelija perehtyy myös strategisen urheilujohtamisen tematiikkaan ja osaa suunnitella urheiluorganisaation toimintaa pitkällä aikavälillä.

Taidolliset: Opiskelija saa valmiuksia urheiluorganisaation johtamiseen ja ymmärtää urheilukontekstin aiheuttamat erityispiirteet. Kurssin myötä opiskelija osaa myös hahmottaa, mitkä tekijät vaikuttavat työtekijöiden motivointiin ja sitouttamiseen sekä kykenee suunnittelemaan urheiluorganisaation strategiaa ja ymmärtää sen implementointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy myös hahmottamaan urheilukontekstin luomat haasteet ja vaatimukset organisaation johtamisen kannalta.

Sisältö

Urheilukontekstin asettamat vaatimukset ja erityispiirteet, henkilöstöresurssien johtaminen urheiluorganisaatioissa (teoreettiset taustat), strategian jalkauttaminen, urheiluliiketoiminnan taustat.

Oppimateriaali

Moodle-oppimisympäristön materiaali
Pedersen, P. M., Parks, J. and Quarterman, J. 2010. Contemporary Sport Management 4th Edition. TAI saman kirjan uudempi painos 5th edition.
Cuskelly, G., Hoye, R. and Auld, C. 2006. Working with Volunteers in Sport: Theory and Practice.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta p. 03-2238433.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 30.03.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 28.09.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin