Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Natural Sciences

Opintojakson koodi: 35529


Opintojakson nimi: Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 04.03.2018


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää tietojärjestelmän suunnittelun kokonaisuuden ja eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa
- osaa soveltaa suunnitteluprosessin tehtäviä uusiin tilanteisiin
- osaa koordinoida tietojärjestelmän eri osa-alueiden suunnittelua
- osaa esittää omat ratkaisunsa suppeisiin tietojärjestelmäongelmiin


Sisältö:

Käytännön harjoitusten kautta opiskellaan perusmalli tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelusta. Malli sisältää määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen. Kurssilla hahmottuu tietojärjestelmien osa-alueiden (käyttöliittymä, tietokanta, ohjelmisto) muodostama kokonaisuus.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (08.01.2018 - 04.03.2018) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35529


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin