Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Communication Sciences

Opintojakson koodi: 35163


Opintojakson nimi: Société française I/ Ranskan yhteiskunta I


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 04.03.2018


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-hallitsee Ranskan historian ja maantiedon pääpiirteissään
-hahmottaa Ranskan yhteiskuntarakenteen


Sisältö:

Kurssilla käsitellään Ranskan historiaa Kaarle Suuresta toiseen maailmansotaan sekä tutustutaan Ranskan nyky-yhteiskuntaan ja maantietoon.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5
Luennot, lopputentti.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (08.01.2018 - 04.03.2018) IV periodi (05.03.2018 - 27.05.2018) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35163


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin