Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Communication Sciences

Opintojakson koodi: 35929


Opintojakson nimi: Sanaston tuntemus/Ordkunskap


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 04.03.2018


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee ruotsin kielen sananmuodostuksen perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä
-ymmärtää ilmaisun ja sisällön välisiä suhteita
-osaa pohtia ja kuvailla sanojen merkityksiä ja merkityssisältöjä


Sisältö:

Sananmuodostus, semantiikka (merkitysoppi), pragmatiikka (kielen käyttö), kuvakieli, sanakirjojen käyttö.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (08.01.2018 - 04.03.2018) IV periodi (05.03.2018 - 27.05.2018) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35929


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin