Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 131402


Opintojakson nimi: Markkinointisuhteiden johtaminen (7 op) MARK1002 - syksy 2017


Opintojakson alkamisajankohta: 14.11.2017

Opintojakson päättymisajankohta: 21.01.2018


Laajuus opintopisteinä: 7


Paikka:

Toimipaikka avoin


Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Kauppatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 110€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 46-3, kurssi aukeaa ti 14.11.

Etäluennot Moodlessa: Johdantoluento to 16.11. klo 18-19 ja yhteenvetoluento 11.1. klo 18-19 (luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin).

Suoritustapa

Verkkokeskustelut, tehtävät ja tentti

Verkkotentit: la 20.1. klo 9-15 tai pe 23.2 klo 15-21 tai la 24.3. klo 9-15

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 21.1. tai 17.3.

Kouluttaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) jäsentää yrityksen toimintaa suhdenäkökulmasta, 2) tunnistaa yrityksen keskeiset markkinointisuhteet ja niiden johtamisen haasteet ja käytettävissä olevat keinot.

Työelämävalmiudet: Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito. Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan tunnistamaan ja analysoimaan yrityksen markkinointisuhteita ja palvelujen johtamista sekä ymmärtämään näiden merkitys yrityksen liiketoiminnassa.

Sisältö

Luodaan peruskuva yrityksen toiminnasta suhdeverkostossa. Selvitetään erilaisten markkinointisuhteiden ominaispiirteet. Suhteiden johtamisen haasteita tarkastellaan erityisesti asiakkuuksien hallinnan, asiakassuhteiden arvonmäärityksen (esimerkiksi kannattavuus ja tyytyväisyys) ja palvelujen johtamisen kautta.

Oppimateriaali

Grönroos, Christian (2009 tai uudempi). Palveluiden johtaminen ja markkinointi.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 110 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.05.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin