Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 130003


Opintojakson nimi: Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2018


Opintojakson alkamisajankohta: 06.04.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 05.05.2018


Laajuus opintopisteinä: 6


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Luennot:

pe 6.4.2018 klo 17-20.15

la 7.4.2018 klo 9.30-15.00

la 21.4.2018 klo 9.30-15.00

pe 4.5.2018 klo 17-20.15

la 5.5.2018 klo 9.30-15.00

Paikka: Tampereen yliopisto (sali ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja

Hannu Törmä

Sisältö     

1) Mikrotalousteorian perusteet: kysyntä, tarjonta, markkinavaihdanta, ulkoisvaikutukset, yrityksen teoria ja kilpailu. 2) Kansantulokäsitteet, kansantulon määräytyminen, taloudellinen kasvu, suhdannevaihtelu, rahajärjestelmä, inflaatio, avoin talous, valuuttakurssit, Euroopan taloudellinen integraatio.

Tavoitteet     

Osaamistavoite: 1) Opiskelija hallitsee välttämättömät peruskäsitteet kansantalouden ja sen perusyksiköiden toiminnasta. 2) Opiskelija tuntee kokonaistaloudellisia peruskäsitteitä ja omaa kuvan keskeisimmistä kansantalouden riippuvuussuhteista.

Suoritustapa:

Tentti. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty

Oppimateriaali

1. Acemoglu, D, Laibson, D. & List, J.A. (2016): Economics. Pearson.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutussihteeri Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.05.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 23.03.2018


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin