Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: BMT-61100


Opintojakson nimi: Ihmisen fysiologia


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 11.05.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Laaketieteellinen_tekniikka/BMT-61100-1.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Laaketieteellinen_tekniikka/BMT-61100-1.html


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata aitotumallisen solun perusrakenteet ja perustoiminnat sekä tunnistaa kehon peruskudokset ja niiden ominaisuudet
- kuvata ihmisen elinjärjestelmiin liittyvän keskeisen toiminnallisen rakenteen,
- kuvata ihmisen fysiologisten elinjärjestelmien perustoiminnat ja toimintamekanismit,
- kuvata elintoimontojen säätelymekanismien perusteet sekä keskeisten elintoimintojen säätelyn.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Laaketieteellinen_tekniikka/BMT-61100.html


Suoritustapa:

Hyväksytysti suoritettu tentti tai välikokeet sekä harjoitustehtävät.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Laaketieteellinen_tekniikka/BMT-61100-1.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Laaketieteellinen_tekniikka/BMT-61100-1.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 24.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin