Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: KEB-61100


Opintojakson nimi: Insinöörikemia


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 11.05.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100-3.html


Laajuus opintopisteinä: 3


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100.html


Kohderyhmä:

Opintojaksolle osallistuminen toisen asteen opiskelijalta edellyttää lukion kemian kurssien 1-4 suorittamista.


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aineen muutosten kemiallista taustaa, omaa matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja omaa valmiuden ratkaista fysikaalis-kemiallisia ongelmia. Tavoitteena on antaa diplomi-insinöörille valmiudet tehdä työelämässä yhteistyötä kemian asiantuntijoiden kanssa.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100.html


Suoritustapa:

Hyväksytysti suoritettu tentti tai Moodle-tehtävät ja ryhmätyö.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100-3.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100-3.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 24.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin