Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: MAT-01100


Opintojakson nimi: Insinöörimatematiikka X 1


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 02.03.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01100-1.html


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01100-1.html


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ja kirjoittaa reaalilukujen osajoukkoja käyttäen yhdistettä, leikkausta, erotusta ja komplementtia. Opiskelija osaa hahmotella alkeisfunktioiden ja niistä koostettujen yksinkertaisten funktioiden kuvaajia, laskea derivaattoja ja tehdä derivaatan avulla johtopäätöksiä funktion kulusta ja ääriarvoista ja tutkia funktion käyttäytymistä raja-arvoja laskemalla. Opiskelija osaa ilmaista kompleksiluvun koordinaatti- ja napakoordinaattimuodossa, laskea peruslaskutoimituksia molempia esityksiä käyttäen ja siirtyä näiden esitysten välillä, laskea kompleksiluvun juuret ja jakaa reaalikertoimisen polynomin tekijöihinsä.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01100.html


Suoritustapa:

Hyväksytysti suoritettu perustaitojen testi tai jumppa, hyväksytty harjoitussuoritus sekä hyväksytysti suoritettu tentti.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01100-1.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01100-1.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 24.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin