Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: MAT-01200


Opintojakson nimi: Insinöörimatematiikka X 2


Opintojakson alkamisajankohta: 05.03.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 11.05.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01200-1.html


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01200-1.html


Kohderyhmä:

Opintojakson suositeltava esitieto on Insinöörimatematiikka X 1 (MAT-01100) tai vastaava insinöörimatematiikka 1.


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea R^n:n vektoreiden peruslaskutoimituksia ja tulkita laskuja geometrisesti R^3:ssa, tutkia pistetulon avulla vektoreiden kohtisuoruutta, laskea vektorin projektion toiselle vektorille sekä esittää R^2:n ja R^3:n suorat ja tasot yleisessä muodossa, normaalimuodossa ja parametrimuodossa. Opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän Gaussin menetelmällä ja kirjoittaa äärettömän monen ratkaisun tapauksessa ratkaisun vapaiden parametrien avulla. Opiskelija osaa laskea matriisien peruslaskutoimitukset, matriisitulon ja käänteismatriisin. Opiskelija osaa selvittää, onko annettu vektorijoukko lineaarisesti riippumaton, antaa vektoreiden virittämälle joukolle jonkin kannan ja tutkia, onko annettu kanta ortogonaalinen. Opiskelija osaa laskea neliömatriisin determinantin, ominaisarvot ja ominaisavaruuksien kannat sekä R^3:n vektoreiden ristitulon ja skalaarikolmitulon.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01200.html


Suoritustapa:

Hyväksytty harjoitussuoritus sekä hyväksytysti suoritettu tentti.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01200-1.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/avoin/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01200-1.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 18.02.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin