Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: MAT-01460


Opintojakson nimi: Matematiikka 4


Opintojakson alkamisajankohta: 05.03.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 11.05.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01460-1.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01460-1.html


Kohderyhmä:

Opintojakson pakollinen esitieto on Matematiikka 3 (MAT-01360).


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tutkia ja havannollistaa kahden muuttujan reaaliarvoisen funktion käyttäytymistä kuvaajan ja tasa-arvokäyrien avulla, laskea usean muuttujan funktion raja-arvoja, ensimmäisen ja korkeamman kertaluvun osittaisderivaatat, gradientin ja suunnatun derivaatan sekä hakea lokaaleja ja globaaleja ääriarvoja. Opiskelija osaa muodostaa vektoriarvoisen funktion derivaattamatriisin ja käyttää ketjusääntöä. Opiskelija osaa laskea taso- ja avaruusintegraaleja projisoituvissa joukoissa ja käyttää integroinnissa napa-, sylinteri- ja pallokoordinaatteja. Opiskelija osaa myös lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia todistuksia. Opiskelija osaa esittää ratkaisunsa sekä suullisesti että kirjallisesti.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01460.html


Suoritustapa:

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01460-1.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-01460-1.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 18.02.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin