Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: MAT-02500


Opintojakson nimi: Todennäköisyyslaskenta


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 02.03.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-02500-3.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-02500-3.html


Kohderyhmä:

Suositellut esitiedot: Opintojaksot Insinöörimatematiikka 1-4 tai Matematiikka 1-4.


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää ongelmanratkaisutilanteessa satunnaismuuttujan/satunnaismuuttujat ja niiden otosavaruuden sekä määrittää tiheysfunktion. Opiskelija osaa määrittää tehtävänä olevan tapahtuman satunnaismuuttujien avulla ja osaa laskea tapahtuman todennäköisyyden. Opiskelija osaa tunnistaa ja laskea todennäköisyyksiä tavallisimmilla jatkuvilla ja diskreeteillä todennäköisyysjakaumilla. Opiskelija osaa todennäköisyyslaskennan laskusääntöjä ja tuntee tavallisimmat tunnusluvut, odotusarvon, varianssin, keskihajonnan, kovarianssin ja korrelaation.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-02500.html


Suoritustapa:

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-02500-3.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-02500-3.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 24.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin