Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: RAK-31000


Opintojakson nimi: Statiikka


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 11.05.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Rakennetekniikka/RAK-31000-1.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Rakennetekniikka/RAK-31000-1.html


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opiskelija tuntee mekaniikan peruslait ja peruskäsitteet, osaa koota mielivaltaisen voimasysteemin mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon sekä osaa ratkaista partikkelin ja jäykän kappaleen isostaattisia tasapainotehtäviä. Opiskelija osaa määrittää isostaattisen palkin ja kehän rasitukset. Opiskelija osaa soveltaa Coulombin liukukitkalakia kappalesysteemien statiikan ongelmiin.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Rakennetekniikka/RAK-31000.html


Suoritustapa:

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja henkilökohtaiset harjoitustyöt. Kaksi välikoetta tai tentti.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Rakennetekniikka/RAK-31000-1.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Rakennetekniikka/RAK-31000-1.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 24.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin