Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 110002


Opintojakson nimi: Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi


Opintojakson alkamisajankohta: 21.04.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 12.05.2018


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Tampere


Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu sekä arkeologiasta kiinnostuneille että arkeologian harrastajille.

Aikataulu ja työtavat

Luentoja sekä käytännön harjoituksia mm. maastoharjoitus sekä jälkityöharjoituksia

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu sekä opiskelijoille että arkeologian harrastajille.

Edeltävät opinnot

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

Sisältö

Nykypäivän arkeologilta vaaditaan runsaasti erilaisia yhteistyö- ja pr-taitoja. Yhteisöarkeologia ja siihen liittyvä yksilöiden osallistaminen oman menneisyyden tutkimukseen ovat kasvavia trendejä. Millä tavalla yksilöt ja yhteisöt voivat käytännössä osallistua arkeologiseen tutkimukseen? Mitä yhteisöarkeologia on arkeologin näkökulmasta? Kuinka yhteistyö käytännössä toimii? Tällä kurssilla käydään läpi yhteisöarkeologiaa yleisesti sekä pohditaan arkeologien, arkeologian harrastajien sekä metallinetsijöiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Kurssilla toteutetaan myös pienimuotoinen kenttätyö, jonka puitteissa yhteistyötä ja kenttätyömenetelmiä voi käytännössä harjoitella.

Arviointi

5-0. Arviointi perustuu lopputyöhön, esseeseen.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.

Opettaja

FM Ulla Moilanen

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on arkeologian aineopintoja. Jaksolla on korvaavuus myös Museologian aineopintojen kohtaan A401610 Arkeologinen kulttuuriperintö (KMU221).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Jere Salo, jere.salo(a)tampereenkesayliopisto.fi, 0400 818 229.

 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 11.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 17.03.2018


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin