Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164003


Opintojakson nimi: Oikeushistoria (6 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 05.02.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 15.05.2018


Laajuus opintopisteinä: 6


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus: ma 5.2., ma 19.2. ja ke 21.2.2018 klo 17.00-20.15

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 - 5 op) tai vastaavat opinnot.

Tavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen.

Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet:
Eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat varhaisen uuden ajan alusta nykypäivään, ulkomaisen oikeuden vaikutus kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhde. Opiskelijat oppivat myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota.

Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet:
Opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja, tiedonhakua sekä suullista että kirjallista argumentaatiota. Opiskelijat saavat myös suullista esiintymiskokemusta yleisön edessä.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen (12 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti

Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Kurssin arviointi koostuu seuraavista osioista: debatti, kirjallinen ryhmätyö, vertaisarviointi ja debattiraportit sekä kirjallinen tentti.

Oppimateriaali

  1. O. F. Robinson - T. D. Fergus W. M. Gordon, European Legal History (3 ed.), 1-319 (poislukien Skotlannin oikeushistoriaa koskevat sivut 155-168 ja 228-248)
  2. Peter Stein: Roman Law in European History, s. 1-130
  3. Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan 115-162 (Suomi) JA Pia Letto-Vanamo (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet: sivut 7-97, 129-167, 188-223
    TAI
    Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti)

Huom.! Debattikurssin suorittaminen korvaa teoksen European Legal History sivut 1-124 ja teoksen Roman Law in European History sivut 38-74

Kuulustelut

maanantai 12.3.2018 klo 16.30-19.30
maanantai 9.4.2018 klo 16.00-19.00
tiistai 15.5.2018 klo 16.30-19.30

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän opinto-oikeuskohtaisen rekisteröintimaksun (20 euroa). Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 24.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 22.01.2018



On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.




Takaisin