Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 110902


Opintojakson nimi: Suomi 100 vuotta: Suomen historian linjat ja murrokset


Opintojakson alkamisajankohta: 14.02.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 21.03.2018


Laajuus opintopisteinä: 5


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomen historia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Aloitusluento " Pysyvyys ja muutos Suomen historiassa" keskiviikkona 14.2.2018 klo 17.30–19.00
Opintoryhmätapaamiset keskiviikkoisin 21.2., 7.3. ja 21.3.2018 klo 17.30–19.00

Opintojaksoon kuuluva luento ja opintoryhmätapaamiset (3 kertaa) järjestetään Tampereella.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä kehityslinjoista ja murrosvaiheista keskiajalta nykypäivään. Hän on perehtynyt Suomen historian aikakausijaotteluun ja osaa asettaa Suomen historian tapahtumat osaksi ajallisesti ja paikallisesti laajempia kokonaisuuksia.

Sisältö

Opinnoissa tarkastellaan Suomen yhteiskuntahistoriaa useiden pitkän aikavälin kattavien teemojen ja prosessien kautta.
Opetuksessa keskitytään Suomen historialle ominaisiin tutkimusongelmiin sekä niiden tulkintoihin osana kansainvälistä tutkimusta.

Oppimateriaali

Jussi Hanska & Kirsi Vainio-Korhonen (toim.), Huoneentaulun maailma: Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. SKS:n toimituksia 1266:1, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 407 s. (2010)
ja Meinander, Henrik: Suomen historia: Linjat, rakenteet ja käännekohdat. 2006 tai uudempi painos
sekä kurssin moodle-alueella oleva materiaali.

Suoritustapa

Osallistuminen luennolle ja opintoryhmätyöskentelyyn, tehtävät, oppimispäiväkirja sekä sähköinen tentti.
Opintojaksolla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Arviointi

Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5

Korvaavuus

Arkeologian ja historian perusopinnoissa 5 op

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän opinto-oikeuskohtaisen rekisteröintimaksun (20 euroa). Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 100 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.10.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2018


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin