Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 202104


Opintojakson nimi: Espanjan kielen jatkokurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 16.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2018


Laajuus opintopisteinä: 5


Paikka:

Tampere


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

16.1.–26.4.2018 tiistaisin klo 17.00–20.15, paitsi viikolla 17 myös torstaina 26.4. klo 17–20.15
Ei opetusta 27.2. (talvilomaviikko)

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Päätalo A05. (Kalevantie 4)
Paitsi
23.01.2018, Päätalo A06.
30.01.2018, Päätalo A06.
13.02.2018, Päätalo A06.
20.02.2018, Päätalo A06.
27.02.2018, Päätalo A06. (Kalevantie 4)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 15 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssin I tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 150-180 tuntia edeltäviä opintoja).

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssilla syvennetään rakenteiden ja sanaston hallintaa. Erityisesti opetellaan subjunktiivin käyttöä. Suullista kielitaitoa harjoitellaan muun muassa pari- ja pienryhmäkeskustelujen muodossa. Sekä luetun että kuullun ymmärtämistä harjoitellaan sekä oppikirjan että autenttisten materiaalien avulla.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Ahtola, Álvarez Reyes, Kaasinen, Laine: Fantastico 4 (Sanoma Pro) sekä opettajan kokoama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kirjasarja on aikaisemmin ollut Tammen kustantama. Myös vanhempi painos kelpaa kurssikirjaksi.

Kuulustelut

Loppukuulustelun ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin