Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 205003


Opintojakson nimi: Ranskan kielen alkeiskurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 16.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 24.04.2018


Laajuus opintopisteinä: 5


Paikka:

Tampere


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

16.1.–24.4.2018 tiistaisin klo 17.00–20.30
Ei opetusta 27.2.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet 5 opintopisteen laajuisen ranskan kielen alkeiskurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 60 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A1.

Tavoitteet

Taitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan

Kurssilla syvennetään ranskan kielen kielioppia ja rakenteita sekä kielialueen kulttuuri- ja tapatietoutta. Harjoitellaan erityisesti työelämään ja matkailuun liittyvissä viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Sisältö

Kurssilla syvennetään ranskan kielen kielioppia ja rakenteita sekä kielialueen kulttuuri- ja tapatietoutta. Harjoitellaan erityisesti työelämään ja matkailuun liittyvissä viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Parfait! 2 Ranskaa aikuisille (ISBN: 9789511238638)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä opetuskerralla.
Uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.10.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 02.01.2018


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin