Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 103010


Opintojakson nimi: Italia: Romolo - käytännön italiaa verkossa (3 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 25.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 13.05.2018


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

25.1.–13.5.2018 verkkokurssi
Aloitustapaaminen torstaina 25.1.2018 klo 18.45–20.15

Aloitustapaamisen opetuspaikkana toimii Tampereen kesäyliopiston (Kalevantie 7.C 7. kerros) Voitto-koulutustila.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on harjoitella alkeistason keskeistä sanastoa ja rakenteita kirjallisesti.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Voidaan käydä yhtä aikaa alkeiskurssi 2:n kanssa.

Sisältö

Aihepiirit: kahvilassa, ravintolassa, hotellissa, vaatekaupassa ja apteekissa asioiminen, lomanvietosta kertominen, museoissa, elokuvateattereissa käyminen jne.

Suoritustapa

Kurssi muodostuu yhdestä tapaamisesta ja verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.

Verkkokurssi Edmodo-verkko-oppimisympäristössä

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.
 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 11.01.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin